Samenvatting: Verdiepend Strafrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Verdiepend strafrecht

 • 1 Introductie: de reikwijdte van het strafrecht en de grens tussen strafrechtelijke, staats- en bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat onderscheid 'ondermijnende criminaliteit' van gewone criminaliteit?

  Het gaat om crimineel handelen dat de potentie heeft om sluipenderwijs een zodanige sociale en economische invloed te ontwikkelen, dat het de fundamenten van de rechtsstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving. Die potentie schuilt in de combinatie van de beschikbaarheid van bijna ongelimiteerd illegaal vermogen en de toegang tot zware geweldsmiddelen.
 • Waarom verschuift de aanpak van ondermijningsproblematiek van het strafrecht naar andere rechtsgebieden zoals het bestuursrecht?

  In de strafrechtketen zijn er lange doorlooptijden, de bewijslast moet overeind blijven, het strafprocesrecht is complex en er geldt een executie van vonnissen. Het bestuursrecht is eenvoudiger en ontlast de rechtspraak.
 • 1.1 Y. Buruma, 'Geen blad voor de mond'.

  Dit is een preview. Er zijn 47 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In de afgelopen jaren zijn op het punt van 'onvoldoende voorzienbaarheid' van strafsancties twee ontwikkelingen. Welke?

  1. De verschuiving van rechtspraak naar bestuur
  2. De introductie van herhaalde aanpassing van de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen die van samenspanning tot allerlei terroristische delicten.
 • Wat is de suggestie van Buruma met betrekking tot de veranderende stijl van wetgeving en rechtspraak?

  Buruma suggereert dat de veranderende stijl van wetgeving een aanpassing in de rechtspraak rechtvaardigt. Als steeds meer gewoon gedrag strafbaar wordt gesteld, wordt het moeilijker om te bepalen wie wel en wie niet wordt vervolgd. Buruma stelt voor dat rechters in sommige gevallen officieren van justitie niet-ontvankelijk kunnen verklaren.
 • 1.2 K. Pitcher & M. Samadi, 'De opsporing en vervolging van seksueel geweld door de jaren geen vanuit een genderperspectief'

  Dit is een preview. Er zijn 42 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat waren de drie inzichten die hebben bijgedragen aan meer bewustzijn over seksueel geweld tegen vrouwen sinds de jaren 70?

  • Het besef dat seksueel geweld een omvangrijk en onacceptabel verschijnsel is.
  • Dat seksueel geweld wereldwijd voorkomt.
  • Dat seksueel geweld een uitvloeisel is van een ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.
 • Waarom kwam opsporing en vervolging van seksueel geweld moeilijk op gang?

  Opsporing en vervolging van seksueel geweld kwam moeilijk op gang omdat de aangiftebereidheid van slachtoffers laag was en slachtoffers vaak met scepsis benaderd werden.
 • Waarom werden slachtoffers van seksueel geweld vaak met scepsis benaderd?

  Slachtoffers van seksueel geweld werden vaak met scepsis benaderd omdat bewijs voor dit type delict moeilijk te verkrijgen was en het slachtoffer vaak de enige getuige was. Daarnaast werden vrouwen vaak gezien als hysterisch en emotioneel, en werden slachtoffers met argwaan benaderd.
 • Wat was de rol van de Werkgroep De Beaufort in de verandering van de situatie?

  De Werkgroep De Beaufort speelde een belangrijke rol bij het veranderen van de situatie. Ze stelden dat slachtoffers van seksueel geweld een zekere rechtspositie en bescherming konden ontlenen aan het strafrecht.
 • Wat was het resultaat van de oprichting van de Werkgroep De Beaufort?

  Het resultaat van de oprichting van de Werkgroep De Beaufort was de beleidsnota 'Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes' in 1984. Deze beleidsnota legde de nadruk op de rol van het strafrecht bij de strafbaarstelling, de opsporing en vervolging van seksuele geweldsmisdrijven.
 • Wat werd er in de beleidsnota 'Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes' benadrukt?

  In de beleidsnota 'Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes' werd de rol van het strafrecht benadrukt, niet alleen bij de strafbaarstelling van seksuele geweldsmisdrijven, maar ook bij de opsporing en vervolging ervan.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Verdiepend Strafrecht