Gezondheidszorgbeleid - Gezondheidszorgbeleid in Nederland

6 belangrijke vragen over Gezondheidszorgbeleid - Gezondheidszorgbeleid in Nederland

Wat zegt de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Dat de overheid een balans moet vinden tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Wat zijn de belangrijkste peilers van het overheidsbeleid? En waarin staan deze vastgelegd?

preventie, cure, care en maatschappelijke ondersteuning.
De preventie in de Wet collectieve preventie volksgezondheid, WCPV, uitgevoerd door de GGD's betaald vanuit de Rijksbegroting.
De care is vastgelegd in de AWBZ, betaald door de overheid, uitgevoerd door de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
De cure is vastgelegd in de Zvw, via de marktwerking gefinancierd.
De maatschappelijke ondersteuning heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO, deze wordt gestuurd door lokale overheden. Elke pijler heet ook wel een silo: en compartiment in de gezondheidszorg waartussen in het beleid een sterke scheiding bestaat.

Hoe gebeurt toezicht op de gezondheidszorg?

Door de inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ en de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat doet het College voor zorgverzekeringen (CVZ)?

Deze neemt een onafhankelijke positie in tussen de beleidsbepalende partijen en de uitvoerende partijen. Ze bepaalt waar verzekerden recht op hebben en beoordeelt of nieuwe voorzieningen tot de basisverzekering  of de AWBZ gaan horen.

Wat doet de raad voor de Volksgezondheid en Zorg, RVZ?

Deze brengt strategische adviezen uit die de overheid helpen het beleid ten aanzien van de zorg vorm te geven.

Wat doet het College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg, CBOG?

Deze bevordert een optimale kwalitatieve en kwantitatieve bemensing in de zorg. Het CBOG probeert zo goed mogelijk de instroom van de nieuwe artsen en verpleegkundigen te coordineren aan de hand van de berekende behoefte. Deze behoefte wijkt vaak af van het berekende, aangezien het lastig is om factoren zoals feminisering, deeltijdwerk, schaarste onderverpleegkundigen en de economische ontwikkelingen te berekenen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo