Gezondheidszorg - De relatie tussen patient en zorgaanbieder

5 belangrijke vragen over Gezondheidszorg - De relatie tussen patient en zorgaanbieder

Met welke factoren houdt de consumptiegeneigdheid samen?

 • Vertrouwen in de zorg
 • Opvattingen over ziekte: in hoeverre hechten mensen belang aan optimale gezondheid
 • Sociale context: de gewoonte van het gezin en de omgeving waarin men is opgegroeid

Wat bepaalt de toegankelijkheid van de zorg?

 • Afstand tot voorzieningen
 • Tijd: beschikbare tijd van een patient en van eventuele wachtlijsten. Kleine zelfstandigen gaan niet zo vaak naar de dokter.
 • Verzekeringsdekking en inkomen: als behandelingen onder eigen risico vallen of niet onder de verzekering, maken lage inkomens een slechte kans.
 • Cultuur: Verschillen in cultuur tussen hulpverlener en patient kan de toegankelijkheid van zorg belemmeren.

Welke factoren beinvloeden bij de aanbod kant de zorgconsumptie?

 • capaciteit van voorzieningen: wachtlijsten ontstaan bij tekortschietend aanbod bij de vraag.
 • Verzekeringsstelsel: De financiele toegankelijkheid wordt op het niveau van de individuele patient bepaald door de mate van verzekering;
 • Organisatie: inNederland hebben we huisarts als poortwachter. Bijna alle medisch specialisten houden spreekuur in de polikliniek van het ziekenhuis, dus patienten kunnen snel doorverwezen worden.
 • Artsgebonden factoren: artesen verschillen onderling zoals in voorschrijving van medicijnen. Dit kan komen door verschillen in kennis, taakopvatting, invleoden vanuit de farmaceutische industrie.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat legt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vast?

 • Dat patienten de keuze hebben voor een bepaalde behandeling. Arts moet in duidelijke taal uitleg geven over de ziekte en/of behandeling voor de patient en de eventuele risico's en bijwerkingen.
 • De WGBO bevat ook een toestemmingsvereiste, de patient mag alleen behandeld worden in dien hij daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • De wet legt ook vast dat de patient recht heeft op privacy, de hulpverlenders moeten de patient behandelen buiten de waarneming van anderen en dienen vertrouwelijk met informatie om te gaan.
 • Patient heeft recht op inzage van medisch dossier.

Wat regelt de wet klachtrecht clienten zorgsector (WKCZ)?

Deze verplicht elke zorgaanbieder een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.
De aanbieders moeten een klachtencommissie instellen en die laten weten of de klacht gegrond is of dat er maatregelen moeten worden.
--> laagdrempelige klachtmogelijkheid geboden en rechtspositie van de patient wordt versterkt.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo