Samenvatting: Vol-Vca/vil-Vcu

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van VOL-VCA/VIL-VCU

 • 1 Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • 1.1.1 Veiligheid en gezondheid; V&G-wetgeving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar is de werkgever verantwoordelijk voor?

  De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, door onder andere het goed onderhouden van gereedschap, het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie geven.
  Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor toezichthouden.
 • Op wie is de Arbowetgeving allemaal van toepassing? En op wie niet?

  1. Werkgevers
  2. Werknemers
     a. Uitzendkrachten
     b. Stagairs
     c. Vrijwilligers
     d. Medewerkers van contractors
  3. Bezoekers

  De wet is niet van toepassing op omwonenden.
 • Wat zijn de speciale bevoegdheden van medewerkers van de Inspectie SZW? (7)

  - Medewerkers kunnen bij bedrijven op bezoek komen
  - Er kan een onderzoek ingesteld worden n.a.v. Een ongeval
  - Werknemers van het betreffende bedrijf kunnen om een geldige legitimatie gevraagd worden.
  - Medewerkers van de Inspectie SZW kunnen eisen stellen over de manier waarop de V&G-wetgeving nageleefd moet worden
  - Er kunnen waarschuwingen gegeven worden aan zowel werkgever als werknemer.
  - Zij kunnen een proces-verbaal opstellen n.a.v. een overtreding.
  - De Inspectie SZW kan werkzaamheden stilleggen wanneer er ernstig gevaar voor personen is.
 • Wat zijn de sactioneringsmogelijkheden van de inspectie SZW?

  De Inspectie SZW kan, als de wet is overtreden, (1) een waarschuwing geven, (2) een boete uitdelen aan zowel de werkgever als aan de werknemer.
 • Wat is de werkgever verplicht te doen in geval van een ernstig ongeval?

  De werkgever moet een ernstig ongeval altijd melden bij de Inspectie SZW.
 • Waar moet een aannemer op een bouwplaats als werkgever voor zorgen?a. Veiligheid op de bouwplaats voor alle aanwezige medewerkers.b. Voorlichting en instructie voor de omwonende.c. Instructie over veiligheid op het werk voor de stagairs.d. Begeleiding van bezoekers op de bouwlocatie.e. Regelmatige controle van de Inspectie SZW

  a, c, d
 • De Arbowet geldt voor:a. De werkgeverb. De Uitzendkrachtc. Omwonended. Alle Medewerkerse. Scholieren

  a, b, d
 • 1.1.2 Preventie en deskundige bijstand

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de taak van een interne deskundige of preventiemedewerker?

  - Adviseren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  - Ondersteunen in het opstellen van een RI&E, en plan van aanpak
  - Aanspreekpunt voor de arbodienst en Inspectie SZW
 • Wanneer moet de arbodienst of bedrijfsarts worden ingeschakeld?

  - Het begeleiden van zieke werknemers
  - Het uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek
  - Het uitvoeren van een aanstellingskeuring
 • Voor wie is een aanstellingskeuring verplicht?

  Voor onder andere kraanmachinisten, mensen die werken met onafhankelijke adembescherming, mensen die werken met bijzonder gevaarlijke stoffen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Vol-Vca/vil-Vcu