Wetboek van Strafrecht (strafbare feiten)

4 belangrijke vragen over Wetboek van Strafrecht (strafbare feiten)

Artikel 302 zware mishandeling.

1. hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt;

2. indien et feit de dood ten gevolge heeft.

Artikel 141 openlijke geweldpleging.

1. zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen;

2. de schuldige wordt gestraft:
a. indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel te gevolge heeft;
b. indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
c. indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.

Artikel 453 openbare dronkenschap.

hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 12 dagen of geldboete van de eerste categorie.

Let wel: de dronkenschap zelf is niet strafbaar, hij moet zo duidelijk zichtbaar zijn dat hij aanstoot kan geven. Bijv. als gevolg van alcoholgebruik roerloos naast de auto liggen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Artikel 426 gevaarzettende handelingen bij dronkenschap.

hij die terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert,
hetzij in het openbaar het verkeer belemmert of de orde verstoort,
hetzij eens anders veiligheid bedreigt,
hetzij enige handeling verricht waarbij tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden, bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereist, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete van de 1e categorie.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo