Distributielogistiek: warehousing

7 belangrijke vragen over Distributielogistiek: warehousing

Welke vragen moet een onderneming zich stellen alvorens het ebsluit tot oprichten van een DC?

 1. wat is de aard van de goederen?
 2. geografische locatie van aanbodpunten goederen?
 3. waar zijn de afnemers gevestigd?
 4. wat is de aard van het distributiekanaal?
 5. Wat zijn de kosten verbonden aan transport, handling en opslag 

Op basis van welke 2 locatie modellen kan men zoeken naar de ideale locatie voor een DC?

 1. Analystisch model (wiskundige berekening, erg comlex)
 2. Heuristisch model (beperkt aantal vuistregels met acceptabele rekentijd)

Waar kun je zowel SHA als SLP toepassen?

Productiehallen, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen etc.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

SHA en SLP werken met dezelfde basisgegevens. Over welke gegevens gaat het hier?

Over gegevsn onder de noemer PQRST-sleutel:

 • Product (wat zal verplaatst worden)
 • Quantity (hoeveel zal verplaatst worden)
 • Route (waarheen zal verplaatst worden)
 • Service (welke ondersteuningen zullen de verplaatsingen vereisen)
 • Tijd (wanneer zullen de verplaatsingen gerealiseerd worden)


SLP ofwel systematische Lay-outplanning wordt toegepast bij wijziging van lau-out in bestaand magazijn of ontwerpen van layvier fasen worden daarbij onderscheiden?

 1. Bepalen locatie
 2. Bepalen algemene lay-out
 3. detailleren lay-out
 4. Installeren en inrichten


Beide vormen van orderverzamelen kun je weer onderverdelen in twee subvormen. Welke twee zijn dat?

 1. Sequentieel verzamelen per klantenorder
 2. Sequentieel verzamelen per artikel of verzamelorder
 3. Parallel verzamelen per klantenorder
 4. Parallel verzamelen per artikel of verzamelorder

Waartoe dienen Warehouse Management Systemen (WHS)?

Deze softwaresystemen helpen bij het verbeteren van de besturing van processen in magazijnen omdat de productiviteit onder druk staat en achter blijft bij de kostenstijgingen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo