Samenvatting: Wetenschapsfilosofie Voor Geesteswetenschappen / Druk 1 | 9789089644428 | Michiel Leezenberg

Samenvatting: Wetenschapsfilosofie Voor Geesteswetenschappen / Druk 1 | 9789089644428 | Michiel Leezenberg Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen / druk 1 | 9789089644428 | Michiel Leezenberg

 • 1 Inleiding

 • Wat verbindt de verschillende geesteswetenschappen?

  De bronnen waarmee zij zich bezighouden lopen sterk uiteen. ook de technieken die men hanteert verschillen.
 • 1.1 De taken van de wetenschapsfilosofie

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar komt het begrip 'geesteswetenschappen' vandaan?

  Vanuit het Duits: Geisteswissenschaften. Elders in Europa wordt het moral sciences, sciences humaines of liberal arts genoemd. 

 • Over wat voor vragen buigt de wetenschapsfilosofie zich?

   

  het bestudeert de werkwijzen van uiteenlopende vakgebieden, in het bijzonder de manier waarop er wordt geargumenteerd. 

 • Welke twee taken dienen wetenschapsfilosofen te vervullen en waarom?

  1. een beeld van wetenschap schetsen die de bijzondere aard van de wetenschappelijke kennis en van de wijzen van argumenteren tot uitdrukking brengt. Waarom: omdat dat ons helpt de epistemologische of kentheoretische aanspraken te beoordelen die met wetenschappelijke kennis zijn verbonden (normatieve lading). Filosofische adequaatheid is vereist. 
  2. een beeld van wetenschap schetsen dat in hoofdlijnen overeenstemt met gevestigde wetenschappelijke praktijken. Waarom: omdat we er anders niets aan hebben. Historische adequaatheid is dus ook vereist. 

 • Wat is de tweeledige taak van wetenschapsfilosofen?

  In eerste plaats worden ze geacht een beeld te schetsen van de wetenschap dat de bijzondere aard van wetenschappelijke kennis en wijzen van argumenteren tot uitdrukking brengt. Een wetenschapsfilosofische  theorie heeft een normatieve lading en moet daarom beoordeeld worden op zijn filosofische adequaatheid.

   

  In de tweede plaats wordt van wetenschapsfilosofen gevraagd een beeld van wetenschappen te schetsen dat in hoofdlijnen overeenstemt met gevestigde wetenschappelijke praktijken. Van een wetenschapsfilosofische beschouwing wordt historische adequaatheid geëist. 

 • Welk doel stelt het vak van de wetenschapsfilosofie zich voor de lezer?

  Middelen en kaders leveren die behulpzaam kunnen zijn bij de bestudering van (in dit geval) de geesteswetenschappen en die kunnen helpen om keuzes voor bepaalde benaderingen expliciet en beredereerd te maken. 

 • Wat is filosofische adequaatheid?

  Het criterium dat eist dat een wetenschapstheorie in overeenstemming is met filosofische (vb epistemologische) ideeën en opvattingen.

 • Wat is historische adequaatheid?

  Het criterium dat eist dat een theorie of beschrijving in overeenstemming is met de historische kennis over het feitelijk handelen van de bestudeerde personen. 

 • 1.2 Kennis en waarheid

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk onderscheid maakten de Grieken al tussen twee typen inzichten/ideeën en wat zijn de verschillen?

  1. Episteme: kennis, tijdloze, noodzakelijke waarheden, met inzicht in oorzaken en sluitende antwoorden. De wetenschapper streeft naar episteme door rationeel en methodisch te werk te gaan. 

  2. Doxa: opinies, denkbeelden verbonden aan een standpunt of typerend voor een tijd of plaats. 

 • Welke nieuwe ideeën over wetenschap ontstaan in de 17de eeuw tijdens de wetenschappelijke revolutie?

  1. wetenschappelijke kennis is het het beschikken over inzichte in de werkelijkheid die onafhankelijk van de menselijke geest bestaat
  2. het draait om kennis van de objectieve werkelijkheid en niet van subjectieve indrukken
  3. wetenschap moet ons vertellen wat de samenhang is tussen verschijnselen en gebeurtenissen
  4. wetenschappelijke uitspraken moeten corresponderen met de feiten. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Wetenschapsfilosofie Voor Geesteswetenschappen / Druk 1