Samenvatting: De Wereld En Nederland. ... | 9789461052698 | Karel Davids, et al

Samenvatting: De Wereld En Nederland. ... | 9789461052698 | Karel Davids, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar. | 9789461052698 | Karel Davids; Marjolein 't Hart.

 • 1 Inleiding bij deel 1

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke verandering in het basisprobleem inkomen was er tussen 1000 en 1800?

  In deze tijd was er geen sprake van constante, significante groei. Soms steeg het gemiddelde inkomen voor een langere tijd, maar dat zijn uitzonderingen. Doordat er veel gedwongen arbeid was, vooral in de koloniën, bleef het gemiddelde inkomen vrij laag. Hierdoor waren er dus grote inkomensverschillen.
 • Welke verandering in het basisprobleem Macht was er tussen 1000 en 1800?

  Deze factor veranderde sterk in deze periode. Er vormde zich staten met een bureaucratie. Deze staten breidden hun macht ook in het buitenland uit, met de koloniën. Het volk had nog weinig inspraak maar er ontstond in sommige landen wel een publieke ruimte met beperkte vrijheid van meningsuiting.
 • Welke verandering in het basisprobleem risico was er tussen 1000 en 1800?

  De risico´s van het bestaan blijven in deze periode vrijwel gelijk. Wel trok de overheid meer diensten naar zich toe die de risico´s zou moeten opvangen, dit ging ten koste van de kerk. Ook werd de samenleving individueler door de verdwijning van het feodale stelsel.
 • Wat was de tweede versnellingsfase?

  Deze versnellingsfase vond plaats tussen 1500 en 1650. Europa had hierin de belangrijkste rol. Deze versnellingsfase draaide om de verbindingen tussen Europa, Afrika en Amerika (en Azië). De oorzaak van deze versnellingsfase zijn de ontdekkingsreizen en het kolonialisme.
 • Waarom was er volgens veel economische historici nog geen sprake van globalisering voor 1800, maar volgens sociaal-historici wel?

  Economische historici menen dat er pas echt sprake is van globalisering als er een internationale markt is, dus met een prijs die overal ongeveer gelijk is. Hiervan was voor 1800 nog geen sprake. Sociaal-historici bekijken de globalisering niet uit een economisch perspectief, waardoor er al voor 1800 sprake zou zijn van globalisering. Dit zou dan vooral te zien zijn aan de consumptie die veranderde door de goederen uit het buitenland.
 • Op welke manier ontstond er mobiliteit door de globalisering voor 1800?

  - migratie: mensen gingen op zee werken of verhuisden naar de kolonies
  - ideeën: Griekse boeken werden vanuit de Islamitische wereld naar Europa verspreid. Door de Mongolen kwam er kennis over China naar Europa
  - religies: de islam kwam door de handel tot ver in Afrika en Azië, het christendom verspreidde zich over de hele wereld door de handel
  - cultuur: felle kleding uit India kwam in de mode in Afrika
  - planten en dieren: nieuwe gewassen door de handel zorgde voor bevolkingsgroei in China door een hogere voedingswaarde
  - ziektes: met de handel kwamen ook ziektes mee, zoals de pest naar Azië
 • 1.1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen een actorgerichte en structuur gerichte invalshoek?

  Structuurgericht: grootschalige anonieme processen
  Actorgerichte: invloed van mensen met gevoelens, overtuigingen, ideeën etc.
 • Wat bedoeld men met het begrip globalisering?

  De uitbreiding en intensivering van relaties (economisch, cultureel, sociaal, politiek, ecologisch) tussen mensen op wereldwijde schaal.
 • Hoe kan moderniteit worden opgevat?

  Als een  programma van kernwaarden die worden nagestreeft. Zoals:
  • gelijkheid
  • economische groei
  • individuele vrijheid
  • emancipatie
 • Waarom gebruikt men de term modernisering niet meer als overkoepelend begrip?

  Omdat dit te veel suggereert dat de weg naar de moderne samenleving voor ieder gelijk is en zo ook het eindpunt. Terwijl de diversiteit in eindpunt en weg er naartoe groot is.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: De Wereld En Nederland. ...