Samenvatting: Wft Consumptief Krediet

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Wft Consumptief Krediet

 • 1 REIKWIJDTE VAN DE WETGEVING BIJ CONSUMPTIEF KREDIET

 • 1.1 Wet op Financieel Toezicht (WFT)

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke eisen stelt de overheid aan financieel dienstverleners?

  - betrouwbaarheid
  - deskundigheid
  - transparantie
  - een adequate en integere bedrijfsvoering
  - financiële zekerheid
 • 1.1.2 Reikwijdte Wft m.b.t. consumptieve kredieten

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke kredieten vallen niet onder de Wft.

   -krediet op zachte voorwaarden (geen commercieel doel, wordt niet openbaar aangeboden, de rente is niet hoger dan de wettelijke rente).
  - krediet dat binnen 3 maanden wordt afgelost en waarbij de kosten van het krediet niet meer bedragen dan 12,50 euro (absoluut) of ten hoogste 0,25% van de kredietsom bedragen (relatief)
  - krediet op basis van huur en verhuur
  - krediet op basis van de Pandhuiswet
  - krediet als nevenactiviteit aangeboden door een werkgever aan zijn werknemers
  - krediet verstrekt door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 • Kredietvertrekkers en bemiddelaars in krediet zijn Wft-vergunningsplichtig. Welke zijn vrijgesteld.

  - bemiddelaars die kredietbemiddeling als nevenactiviteit aanbieden.
  - verbonden bemiddelaars: als er maar voor 1 aanbieder wordt bemiddeld. 
  - aangesloten instellingen: is aangesloten bij een keten of een moederorganisatie. 

  Bij de laatste 2 geldt dat deze gebruik kunnen maken van de vergunning van de aanbieden of keten/moederorganisatie.
 • Valt Consumptief Krediet onder provisieverbod.

  Nee. Voor consumptief krediet mag provisie gerekend worden. Dit mag niet als 1 bedrag in 1 keer maar wordt maandelijks gedurende de looptijd van het krediet uitbetaald.
 • 1.2 De Wet Consumenten Krediet (WCK)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar zijn de eisen opgenomen voor de kredietovereenkomst.

  Boek 7, afdeling 2A van BW
 • Welke bepalingen mogen niet in de kredietovereenkomst voorkomen. Met andere woorden: staan deze er wel in dan zijn deze bepalingen nietig.

  - verhoging van de kredietvergoeding
  - gekoppelde overeenkomsten. 2 uitzonderingen:   * bij een krediet op een betaalrekening mag worden geëist dat krediet en betaalrekening bij dezelfde partij lopen
     * er mag een andere overeenkomst worden geëist naast het krediet maar de klant mag zelf bepalen waar hij dit onderbrengt

  - opeisbaarheid
  - looncessie
 • 1.3.1 Doel van de Richtlijn

 • Wat is het doel van de Richtlijn Consumentenkrediet

  - harmonisatie van de Europese wetgeving
  - betere bescherming van de consument: ongeacht waar het krediet wordt          gesloten, dienen voorwaarden en transparantie hetzelfde te zijn
  - meer grensoverschrijdende concurrentie
 • 1.3.2 Inhoud van de Richtlijn

 • Welk maximum mag aan kredietvergoeding in rekening worden gebracht?

  De wettelijke rente vermeerderd met 12% incl. alle kosten.
 • Welke regels schrijft de richtlijn nog meer voor?

  - info verstrekken in de pre-contractuele fase.
  - regels over reclame-uitingen.
  - inhoud en informatie over de kredietovereenkomst.
  - rechten van de consument.
 • 1.3.3 Beoordelen krediettoestand

 • Hoe wordt de krediettoestand van de kredietvrager beoordeeld?

  info wordt opgevraagd bij BKR.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart