Samenvatting: Wft Vermogen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van WFT vermogen

 • Formules

  Dit is een preview. Er zijn 21 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 01/09/2017
  Laat hier meer flashcards zien

 • Pieter heeft op 31 december 2015 voor € 55.000,- aan groene beleggingen gekocht. Wat is zijn maximale box 3-voordeel hierover in 2016?

  Pieter heeft voor € 55.000,- aan groene beleggingen gekocht. Zijn fiscale voordeel in 2016 bedraagt daardoor 1,2% x € 55.000,- = € 660,-.
 • Een obligatie met een rentevergoeding van 4% en een looptijd van 2000 tot 2020, heeft een actuele koers van 110% en een modified duration van 4. De actuele marktrente is 2%. Vervolgens stijgt de rente van 2% naar 3%.Wat wordt de nieuwe koers van de obligatie?

  De koers van de obligatie zal hierdoor met 4% dalen naar 105,60%. (110 – [4% x 110%]).
 • fiscale vrijstelling: 163.000uitkering kapitaalverzkering: 157.000hypotheek: 150.000hoe hoog is de maximale vrijstelling

  vrijstelling van de kapitaalverzekering mag nooit hoger zijn dan het bedrag van de hypotheek (EWS = eigen woning schuld). bijvoorbeeld
  maximale vrijstelling voor de uitkering kapitaalverzekering =  150.000
 • Hoe bereken je de samengestelde interest

  bedrag x 1,02 (=1 + 2% rente) /\ looptijd
  Je kunt de eindwaarde van je kapitaal met behulp van een formule berekenen: E = K x (1 + i)n
  E = eindwaarde
  K = Kapitaal
  i = Interestpercentage/100
  n = Aantal perioden
  Voorbeeld: Wanneer iemand € 100 op een spaarrekening zet, tegen een rente van 4% per jaar, heeft hij na 18 jaar een kapitaal van : € 100 x (1,04)18 = € 202
 • berekening wat de ondernemer overhoudt bij staking van de onderneming

  stakingswinst -/- stakingslijfrente -/- oude dagreserve -/- pensioen als zelfstandige -/- lijfrente premies uit het verleden = bedrag waarover belasting wordt geheven.
  wat na belasting over blijft + eigen vermogen is totaal netto over.
 • United linkedUniversal lifetraditionele beleggingsverzekering

  • United linked: van de inleg worden de kosten en premie orv ingehouden. het restant wordt belegd.
  • Universal life: de volledige inleg wordt belegd. kosten en premie orv worden vanuit de belegde eenheden betaald. Bij het premie vrij maken van de polis verminderen het aantal eenheden omdat de kosten en premie orv hieruit betaald worden.
  • traditioneel: kent een winstverdeling van de maatschappij. Verlies wordt niet verrekend.
  Bij 1 en 2 ligt het beleggingsrisico bij de verzekeringsnemer bij 3 ligt het bij de verzekeraar.  
 • bij welke berekeningen mag he alle inkomsten in box 1 wel en niet meenemen

  bij berekenen van de jaarruimte voor lijfrente mag je alles meenemen in box 1 dus ook auto van de zaak en transitievergoeding. Bij pensioengrondslag mag de auto van de zaak niet meegenomen worden.
 • voor wie is het overgangsrecht tijdelijke overbruggingslijfrente bedoeld

  bij een ingangsdatum van 65 jaar en geldt voor een tijdelijke oudedagslijfrente die is gesloten voor 1-1-2014 en die nog niet is ingegaan.
 • waarde aankoop bij ingang 65 jaar

  als de polis al premie vrij is per 31-12-2013 dan mag de totale waarde als de aankoopwaarde gebruikt worden. als er na 31-12-2013 nog permie is betaald dan geldt de waarde per 31-12-2013.
 • beleggen: bij welk product komt het kredietrisico voor

  alleen bij obligaties

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart