Het geheugenmodel van Java - Werken met referentietypen

4 belangrijke vragen over Het geheugenmodel van Java - Werken met referentietypen

Waarom kun je referentiewaarden niet (altijd) vergelijken m.b.v. de operator ==

Deze vergelijking levert alleen true op als de pijlen naar hetzelfde object wijzen en dus aliassen zijn. Indien de pijlen naar 2 verschillende objecten wijzen (ook al zijn deze verder identiek), dan levert de vergelijking false op.

Wat gebeurt er als je een referentietype met waarde null vergelijkt met een ander referentietype dat ook waarde null heeft?

Dat levert true op, doordat beide staan voor de afwezigheid van een pijl naar een object.

Welke operator combineert resultaten van 2 vergelijkingen en zorgt ervoor dat de expressie true oplevert indien beide vergelijkingen true opleveren?

&&
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Noem de 4 consequenties van het feit dat String een referentietype in Java is

- String-waarden zijn objecten
- String-waarden kunnen null zijn
- Er kunnen methoden aangeroepen worden op String-waarden
- Het vergelijk van stukken tekst kan niet met behulp van de vergelijkingsoperatoren ==, dit moet met de methode equals

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo