Samenvatting: Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie. | 9789490962296 | P C Westerman

Samenvatting: Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie. | 9789490962296 | P C Westerman Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. | 9789490962296 | P.C. Westerman.

 • 1 De wens van de soeverein

  Dit is een preview. Er zijn 55 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kunnen we rechtsregels onderscheiden van andere regels? Wat is recht en hoe kunnen we recht uitleggen aan iemand die nog nooit van recht heeft gehoord?

  Austin probeert hierop antwoord te geven zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht. Het gaat hem erom een beschrijving te geven van het bestaande recht zonder uitspraken te doen over de verdiensten en tekortkomingen van dit recht.

 • Wat wordt bedoeld met het juridisch criterium binnen ons rechtssysteem?

  Hoe kunnen we rechtsregels onderscheiden van alle andere regels? Zijn er kenmerken aan te wijzen op grond waarvan we rechtsregels kunnen identificeren?
  Men kan deze vraag beantwoorden door te zeggen dat "rechtsregels als zodanig worden aangewezen door wet en jurisprudentie", dan doen we een beroep op het juridisch criterium dat binnen ons rechtssysteem geldt.
 • Wat is het doel van Austin's rechtsbegrip

  Austin probeerde recht te definieren zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder voorkennis te veronderstellen over het geldende recht. Er werden geen juridische noties als jurisprudentie en wet verondersteld. Hij onderzoekt de uitgangspunten van waaruit een jurist gewoonlijk vertrekt. Hij wilde de structuur en werking van recht begrijpen zonder een standpunt in te nemen ten aanzien van de waarde of de rechtvaardiging van het recht. "the existence of law is one thing, it's merit or demerit is another'.
 • Hoe probeerde John Austin (1790-1859) het recht te definiëren?

  Hij probeerde het recht te definiëren zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldend recht.

  Hij probeerde recht te begrijpen zonder daarbij juridische noties zoals 'jurisprudentie' en 'wet' bekend te veronderstellen. Zijn vraag is dus niet: wat is rechtens geldig? Hij is veeleer geïnteresseerd in vragen als: wat is geldigheid eigenlijk? En wat is recht?
 • Hoe heet de theorie van Austin

  Legal Positivism

 • Wat is het motto van Austin?

  "the existence of law is one thing, its merrit or demerit is another".

  Hij wilde de structuur en werking van recht begrijpen zonder een standpunt in te nemen ten aanzien van de waarde of de rechtvaardigheid van het recht.
  Het gaat hem er om  een beschrijving te geven van het bestaande recht, zonder uitspraken te doen over de verdiensten en de tekortkomingen van dat recht.
 • Hoe formuleerd Austin de betekenis wederzijdse afhankelijkheid tav bevel/plicht?

  degene die kwaad/sanctie zal toebrengen als zijn wens wordt genegeerd, drukt een bevel uit door zijn wens te uiten. Degene die is blootgesteld aan sanctie wordt door bevel gebonden en verplicht
 • Wat betekend volgens Austin de term superioriteit?

  Macht (om naleving wens af te dwingen)
 • Waarop baseert Austin het recht?

  Recht is macht.
  Bevel is alleen maar bevel als degene die beveelt ook mogelijkheid heeft op sancties op te leggen en uit te voeren.
  Recht is geheel van bevelen van een superieur, gepaard met mogelijkheid sanctie
 • Waarom stelt Austin plicht niet tegenover recht, maar tegenover de macht om sancties op te leggen (boek)?

  Een bevel van een superieur genereert een plicht van de ondergeschikte. De angst voor een sanctie is daarbij voldoende, aanvaarding daarvan is niet vereist. Er wordt niet gesproken over het recht om sancties op te leggen, maar over de macht om sancties op te leggen en de wil om deze macht te gebruiken. Het bevel van de superieur leidt dus tot een plicht van de ondergeschikte en een plicht is een gewoonte om te gehoorzamen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Recht Als Raadsel. Een Inleiding In De Rechtsfilosofie.