Rivieren van ijs

15 belangrijke vragen over Rivieren van ijs

Wat wordt verstaan onder "zelfvoorziening" op het landelijkgebied?

Boeren bewerken hun grond grotendeels voor eigen consumptie. Hierdoor blijft er weinig over voor verkoop; bij mislukt oogst direct gevaar voor hongersnood.

Er is veel aardolie winning in armelanden maar daar ziet de bevolking weinig van, leg uit.

De olie winning in arme landen is vaak in handen van corrupte bedrijven en overheidsinstanties, hierdoor gaan de winsten naar rijkere landen en ziet de lokale bevolking weinig van deze inkomsten.

Arm en rijk, deze verschillen zien we ook in de VS, leg uit.

In de VS is Noord-Amerika rijker dan Zuid(oost)-Amerika, dit heeft er grotendeels mee te maken dat in het zuiden meer mensen wonen met een andere etnische achtergrond.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat wordt bedoeld met "globalisering" of "global-shift"

Een wereldwijde handel waarin steeds meer landen gaan meedraaien.

Dit soort bedrijven worden ook wel anders genoemd, hoe noemt men deze?

Kop-staartbedrijven: productie in derde wereld land; het bestuur in een eerste wereld land.

Wat wordt bedoeld met "groen revolutie"?

Periode waarin meer voedselproductie mogelijk is door toename van bestrijdingsmiddelen en sterkere gewassen.

Wat wordt bedoeld met "arbeidsproductiviteit" en "grondproductiviteit"?

Arbeidsproductiviteit: productie per arbeidskracht.
grondproductiviteit: productie per hectare.

Wat wordt bedoeld met "genetische modificatie"?

Eigenschappen van dieren en planten beïnvloeden om minder ziekte en beter kwaliteit te behalen.

In welke neerwaartse spiraal kan een land met armoede terecht komen?

Een neerwaartse spiraal van: zware arbeid omdat er geen geld is voor onderwijs, geen medische zorg, geen schoon drinkwater en eerder ziekte.

Wat wordt verstaan onder "kwalitatieve honger"?

Er is in algemeen genoeg voedsel, maar dit is te eenzijdig waardoor belangrijke vitamines en mineralen te weinig worden geconsumeerd.

Er wordt binnen de VN-index onderscheid gemaakt in 4 groepen, leg deze uit.

 1. Laag inkomenslanden: veel mensen werkzaam in de landbouw en verdienen minder dan $1.000 per jaar.
 2. laag- en middeninkomenslanden: verdienen tussen de $1.000 en $4.000 per jaar.
 3. Hoog- en middeninkomenslanden: verdienen tussen de $4.000 en $12.000 per jaar.
 4. Hoog inkomenslanden: verdien meer dan $12.000 per jaar.


Per groep wordt gekeken naar inkomen en welzijn.

Wat wordt verstaan onder "primaire-, secundair-, en tertiair sector"?

 1. Primaire sector: landbouw sector (bezighouden met de productie van voedsel).
 2. secundaire sector: industrie sector.
 3. Teriair sector: dienstverlening sector.

Wie behoren er in de VS tot de lager inkomensgroep?

De Hispanics en de Afro-Amerikanen.

Noem twee reden waarom er in Nigeria geen voedselzekerheid is?

 1. Slechte infrastructuur.
 2. geen tot weinig opslag en misoogst.

Wat weet je over het structuurplan van Vlaanderen?

De structuurplanning legt het accent op een geheel van afspraken om de ruimte in de toekomst zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit heeft als grote voorbeeld dat we een dynamisch systeem bekomen, in tegenstelling tot de gewestplannen, APA's en BPA's die moeilijk aan te passen zijn.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo