Ruimtelijke ordening in de stad en het platteland - de ruimtelijke structuur van een grootstad - voorbeelden van grootsteden

3 belangrijke vragen over Ruimtelijke ordening in de stad en het platteland - de ruimtelijke structuur van een grootstad - voorbeelden van grootsteden

Uit wat blijkt dat Brussel een grootstad is?

- Brussel telt 1 miljoen inwoners, wat overeenkomt met 10% van de Belgische bevolking
-   6 390 inwoners per km²
- de kleine ring is de kleine stadsomwalling
- de grote ring rond de stad wordt door de autosnelweg gevormd
- Brussel telt 19 deelgemeenten

Wat kun je zeggen over de bebouwing in een oude stad?

Het oude historische gedeelte van de stad is in vele steden nog steeds het hart van de stad: het is de beslissings- en activiteiten kern. Gebouwen zijn onder andere de kerk, stadhuis, marktplein, kantoren en winkels. Door deze gebouwen kunnen functies als handel, diensten en horeca uitgeoefend worden.

Het groter worden van de stedelijke oppervlakte noemt men?

Combinatie van suburbanisatie en agglomeratie.

suburbanisatie= migratie van mensen uit de stad naar het platteland. Hierdoor vergroot de stedelijke oppervlakte.

agglomeratie= combinatie van de stad en de omliggende gebieden die volledig gericht zijn op de stad.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo