Samenvatting: Algemene Economie | 9789045536095 | De Boeck leerboeken

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Algemene economie | 9789045536095 | De Boeck leerboeken

 • 1 Wat is economie?

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is economie concreet?

  Een menswetenschap: men bestudeert de keuzeproblemen waarmee iedereen geconfronteerd wordt.

 • Waarom kan economisch inzicht nuttig zijn?

  -het helpt je betere beslissingen te nemen

  -je kan beter begrijpen wat er op internationaal niveau afspeelt & beter oordeel vellen over de overheden & evalueren

 • 1.2 Het economisch probleem

 • Wat streven alle mensen na & wat is het probleem dat hieruit voortvloeit?

  Iedereen heeft behoeften en doelstellingen en wil deze bevredigen

  MAAR de middelen en tijd zijn schaars, ze zijn niet genoeg om in alle behoeften te voorzien.

 • Hoe weten we op welke manier de schaarse middelen moeten worden ingezet?

  In de economische analyse bestudeert men de keuzeproblematiek ; men onderzoekt de keuzes die gemaakt worden & de maatschappelijke gevolgen.

 • 1.2.1 Menselijke en maatsch. behoeften

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat doet men met de waarde van de behoeften; bv. alcohol?

  In de economie spreekt men er zich niet over uit. Individuele behoeften zijn voor hen puur een 'gegeven'.

 • 1.2.2 Schaarse middelen en de noodzaak te kiezen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn niet-schaarse middelen?

  Vrije goederen: bv. lucht


  Schaarste blijft wel een relatief begrip:


  • Zuiver water en lucht zijn in sommige gebieden een schaars goed geworden
  • 'de nieuwe schaarsten'
 • Waar doet het keuzeprobleem zich nog voor, buiten bij de inviduele mens?

  In het bedrijfsleven & industrie: meer middelen inzetten voor lokale markt <-> meer richten op export?

  In de overheid: onderwijs, mobiliteit, veiligheid, ... Wat zijn de prioriteiten?

  --> middelen ingezet voor de ene doelstelling zijn verloren voor de andere.

 • Wat is door het keuzeprobleem nog een bijkomend probleem voor de overheid?

  Kiezen tussen efficïentie en gelijkheid.

  Efficiëntie = het maximum halen uit de beschikbare middelen

  Gelijkheid = het verdelen van de voordelen vd gebruikte middelen

  Een hogere efficiëntie kan ten koste gaan van een minder gelijke verdeling.

 • 1.2.4 Economie: een definitie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welke 3 problemen gaat het beheer van schaarse middelen samen?

  • allocatieprobleem: hoe moet de toewijzing vd schaarse middelen gebeuren?
  • verdelings-/distributieprobleem: hoe moeten de voordelen vd geprod. goederen verdeeld worden?
  • stabilisatieprobleem: het nastreven vh volledige aanwending van beschikbare middelen
 • 1.3.2 Het productieproces

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Beschrijf in korte stappen het klassieke productieproces

  arbeid & kapitaal -> natuur ontginnen -> verwerken tot intermediare grondstoffen


  --> later afgewerkt tot eindproducten


  --> vervoer en handel zodat consumenten eraan kunnen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Algemene Economie