Samenvatting: Klinische Psychologie | 9789001400026 | Henk van der Molen, et al

Samenvatting: Klinische Psychologie | 9789001400026 | Henk van der Molen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Klinische psychologie | 9789001400026 | Henk van der Molen, Sandra Perreijn, Marcel van den Hout.

 • 1 Over klinische psychologie en 'abnormaal' gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 121 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem drie modellen die aanknopingspunten bieden aan klinisch psychologen die geconfronteerd worden met de vraag: wat is normaal en wat is abnormaal ?

  1. het statisch model
  2. het medisch ziektemodel
  3. het leer/onderwijsmodel
 • Het vakgebied van de klinische pyschologie

  De klinische psychologie houdt zich vooral bezig met gedrag dat afwijkt van een bepaalde norm. Het gaat dan vooral over afwijkingen die lastig zijn voor de persoon zelf en/of zijn omgeving. Er worden daarbij vragen gesteld als: hoe ontstaan psychische stoornissen? Hoe komt het dat ze vaak hardnekkig zijn?Welke verschillende stoornissen zijn? Valt er ook iets aan de psychische problemen te doen?
 • Klassieke conditionering van Pavlov, Instrumentele conditionering van Thorndike en Skinner

  Pavlov, Thordike en Skinner
 • Welke disciplines kennen we binnen de psychologie?

  Toepassingsgerichte (klinische/gezondhe, A&O, onderwijs) en Basis (functieleer, ontwikkelingsps, sociale ps, persoonlijkheidsps, methodenleer)
 • wat is het terrein van de klinische psychologie?

  afwijkend, slecht aan gepast en abnormaal menselijk gedrag.
  Abnormaal gedrag kan betrekking hebben op:
  - gedrag, gedachten, belevingen van de individuele persoon
  - gedrag, gedachten en belevingen in relatie met anderen
 • Wat is de definitie volgens de DSM-IV-TR van mentale stoornissen?

  Een gedrags- of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  1. actueel lijden of
  2. onvermogen (tekort schieten op een of meer belangrijke gebieden van het functioneren), of met
  3. een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden of de persoonlijke vrijheid te verliezen.
  Uitsluitende omstandigheden, het syndroom moet niet louter:
  1. een te verwachten en cultureel aanvaardbare reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (bv rouw na overlijden van een familielid)
  2. bestaan uit 'deviant'gedrag (zoals acties van politieke, religieuze of seksuele minderheden)
  3. uitvloeisel zijn van conflicten tussen het individu en de maatschappij (zoals pogingen om uitdrukking te geven aan de eigen individualiteit) 
 • welke vormen van therapie kent u?

  biologische - bijvoorbeeld psychofarma en psychologische - gesprekstherapie
 • Waarom is het belangrijk dat de hulpverlener de culturele en religieuze  achtergrond van de client kent? 

  Met name bij immigranten en vluchtelingen kunnen fout-negatieve of fout-positieve diagnoses ontstaan omdat de hulpverlener uitgaat van zijn (Westerse) normen en waarden stelsel bv tovenarij kan snel worden gezien als een psychose.
 • beschrijf de stigmatiseringsprocessen bij mensen met een psych stoornis en de strategieën ter bestrijding

  1. publiek stigma:

  -stereotype
  - vooroordeel
  - discriminatie

  strategie: contact met de doelgroep in combinatie met voorlichting

  2. zelfstigma:

  - stereotype
  - vooroordeel
  - dicriminatie

  strategie: Patienten vragen naar ervaringen en leren zich beter te wapenen tegen stigma

 • behoren enorme prestaties op intellectueel gebied tot het terrein van de klinische psychologie en waarom wel/niet?

  NEEN; het behoort tot het gebied van capaciteiten en eigenschappen in het algemeen, pas wanneer die enorme prestaties problemen met zich mee brengen dan is dat wel weer een aandachtsgebied voor de klinische psychologie

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Klinische Psychologie