Samenvatting: Analytische Filosofie / Druk 1 Een Inleiding | 9789460041907 | Christiaan Jozef Joannes Buskes, et al

Samenvatting: Analytische Filosofie / Druk 1 Een Inleiding | 9789460041907 | Christiaan Jozef Joannes Buskes, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Analytische filosofie / druk 1 een inleiding | 9789460041907 | Christiaan Jozef Joannes Buskes; H. G. J. M. Simissen

 • 1 Logica

  Dit is een preview. Er zijn 35 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een inductieve generalisering?

  Uit een eindig aantal gevallen wordt een algemene conclusie getrokken
 • Wat zijn conversationele implicaturen?

  Gevolgtrekkingen in een conversatie op basis van de assumptie van coöperatief gedrag en het uitgangspunt dat deelnemers elkaar niet op het verkeerde been willen zetten. Dit maakt geen onderdeel uit van logica in de strikte zin.
 • Wat is het verschil tussen semantisch waar en syntactisch waar

  Semantisch waar is de relatie tussen een zin en de werkelijkheid. Syntactisch waar is de relatie tussen de structuur van formules
 • Wat is het verschil tussen semantisch en syntactisch?

  Beide hebben betrekking op logisch gevolg, waarbij semantisch betrekking heeft op waarheid (als A waar is, dan is B ook waar), terwijl syntactisch verwijst naar afleiding (op basis van A = B).
 • Welke leerstellingen van Aristoteles hebben de voortgang van de wetenschap gehinderd?

  De teleologie en het denken en redeneren volgens Aristotelische wetten.
 • Welke rol heeft de meetkunde gespeeld in de ontwikkeling van de logica?

  De Grieken kwamen tot de ontdekking dat bepaalde stellingen in de meetkunde onderling gerelateerd zijn, waarbij sommige stellingen uit anderen kunnen worden afgeleid. Als de basisstelling juist is, heeft de afgeleide stelling een zelfde zekerheidsgraad.
 • Wat is volgens Aristoteles een syllogisme?

  Een tekst waarin vanuit bepaalde beweringen een andere bewering met noodzakelijkheid volgt.
 • Welke 2 leerstellingen van Aristoteles hebben de ontwikkeling van de wetenschap enorm gehinderd?

  1. Dingen hebben een immanente vorm die hen naar een doel laat streven (teleologie). 
  2. Psychologische processen werden verklaard op basis van aristotelische wetten.
 • Geef de viert typen  redeneringen die tot het syllogisme behoren

  Alle, geen, sommige (wel), sommige..niet relateren termen aan elkaar. AEIO
 • Wat is Aristoteles zijn syllogisme en welke beperkingen kent deze?

  Een syllogisme is een tekst waarin uit een bewering en volgende bewering noodzakelijk volgt. Zijn formele systeem is echter beperkter en kan slechts omgaan met 4 typen redeneringen, namelijk universeel bevestigend en ontkennend (alle) en particulier bevestigend en ontkennend (sommige).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Analytische Filosofie / Druk 1 Een Inleiding