Samenvatting: Social Psychology | 9781841694092 | Eliot R Smith, et al

Samenvatting: Social Psychology | 9781841694092 | Eliot R Smith, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Social Psychology | 9781841694092 | Eliot R. Smith, Diane M. Mackie.

 • 1 What is social psychology?

  Dit is een preview. Er zijn 467 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe worden we beinvloed door middel van cognitieve processen?

  waarnemingen

  herinneringen

  emoties

  motieven.

 • Welk onderzoek deden Hastorf en Cantril van de Vanderbilt University in 1987?

  Onderzoek  waarbij onderzocht werd gereageerd op de vraag of veroordeelde misdadigers proefverlof mochten hebben. 
  Twee groepen studenten met en zonder belang.
  Er waren 4 video's
  1. sterke argumenten met applaus
  2. sterke argumenten met boegeroep
  3. zwakke argumenten met applaus
  4. zwakke argumenten met boegeroep
  Studenten zonder belang sloten zich aan bij de mening van het publiek in de video, studenten met belang luisterden naar de argumenten
 • Wat is repons bias?

  Als proefpersonen in het onderzoek gedrag vertonen waarvan zij denken dat het sociaal wenselijk is.
 • Hoe worden we beinvloed door middel van de sociale processen?

  - kennis en opvattingen van andere mensen

  - onze eigen gevoelens ten aanzien van de groep waartoe we behoren

 • Wat is de taak van een sociaal psycholoog?

  Formuleren hypothesen over uitkomsten specifieke situaties

 • De twee belangrijkste principes (axioma's) in de sociale psychologie zijn:

  1. Mensen construeren hun eigen realiteit 
  2. Sociale invloed doordringt het sociale leven
 • Hoe word sociale psychologie gedefinieerd?

  Het wordt gedefinieerd als een wetenschappelijke studie. Sociaal psychologen bestuderen sociaal gedrag op een systematische manier, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden die geconstrueerd zijn met bewustzijn van mogelijke fouten.
 • wat betekent 'door groep in individu te beschouwen'?

  er worden inzichten verkregen van de cognitieve processen van een individu in een sociale context.

 • Benoem in 6 punten; wat is de geschiedenis van sociale psychologie?

  • eind 19e eeuw: opkomst wetenschappelijke individu, sociale invloed op gedachten en gedrag
  • 20e eeuw: dominantie behaviorisme
  • jaren 30/40: VS = Behaviorisme, EU=Gestalt, Nazisme=EU psychologen naar VS - WOII praktische probleemvraagstukken
  • jaren 50/60: vershuiving cognitieve processen en interpretatie sociale wereld
  • jaren 60: toepassing concepten attitude, normen en waarden op onderzoeken
  • integratie Europese en VS psychologen; cognitieve en sociale processen voor verklaringen ervaring en gedrag mensen, fundamenteel en toegepast onderzoek, axioma's motivaties en info verwerking.
 • Welke psychologische stroming domineerde in Europa?

  de Gestalt-theorie, die de cognitieve processen in de interpretatie van de sociale wereld als vanzelfsprekend beschouwde.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Social Psychology