Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Vestiging - Aangifte

4 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Vestiging - Aangifte

Wat is het doel van de aangifte?

Het bestuur beschikt niet altijd over alle gegevens om te bepalen of iemand belastingplichtig is. Vaak zal er een aangifteplicht voorzien worden om bepaalde gegevens van de belastingplichtige te bekomen.

Voor de aangifte wordt een onderscheid gemaakt tussen gewesten, welke?

Enerzijds, Vlaanderen en Brussel. Anderzijds Wallonië en Duitstalige gemeenten

Welke bepalingen zijn relevant voor Vlaanderen en Brussel? Leg uit hoe de aangifteplicht eruitziet

Art. 4§4 Decr.Vl. + art. 4§4 Ord.Br.
 • enkel voor kohierbelastingen: opgenomen in lijst en uitvoerbaar verklaard
  • niet voor contantbelastingen
 • verplichting + termijn in belastingreglement opgenomen
  • nl binnen welke termijn moet aangifte worden ingediend
 • gevolg: mogelijk ambtshalve aanslag + sanctie + verlenging aangiftetermijn
  • bv geen aangifte ingediend of foutief => mogelijkheid om over te gaan op ambtshalve procedure
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke bepalingen zijn relevant voor Wallonië en Duitse gemeenten? Leg uit hoe aangifteplicht eruitziet

Art. L3321 6 WPDD en art. 188 Gemeentedecreet D
 • Waals gewest heeft federale regelgeving bijna klakkeloos overgenomen
 • Duitse gemeenten kijken naar Waals gewest

Aangifteplicht
 • voor contact en kohierbelastingen
 • verplichting en termijn in reglement opgenomen
 • gevolg = verplichte ambtshalve aanslag (>< mogelijkheid) + bijzondere bewijswaarde PV + sanctie + verlenging aangiftetermijn
  • er is een verplichting tot ambtshalve aanslag
  • bijzondere bewijswaarde aan pv: bewijslast tot tegendeel

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo