Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling na de 6e shv

5 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling na de 6e shv

Welke zijn de algemene basisprincipes voor de fiscale bevoegdheidsverdeling na de 6e shv - gemeenschappen

 • Geen fiscale bevoegdheden
  • zie probleem territoriale afbakening Brussel (subnationaliteit)
 • blijvend financiering via dotaties en toegewezen gedeelten belastingen en heffingen

Welke zijn de algemene basisprincipes voor de fiscale bevoegdheidsverdeling na de 6e shv - gewesten (6)?

 • Fiscale autonomie en responsabilisering
 • Homogene bevoegdheidspakketten
 • Ondersteund door algemeen normatief kader
 • Symmetrisch: hetzelfde systeem voor 3 gewesten
 • Behoud "gewestelijke belastingen" BFW
  • behalve eurovignet -> door invoering kmheffing
 • Uitdieping bevoegdheden tav de PB => uitgewerkt systeem van gewestelijke aanvullende belasting op de PB
  • = zgn uitgebreid opcentiemenmodel

Leg uit: fiscale autonomie en responsabilisering

 • Deelstaten krijgen meer fiscale verantwoordelijkheid
 • responsabilisering: wat men zelf aan belastingen heft, zal men zorgzamer mee omgaan
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke zijn de algemene basisprincipes voor de fiscale bevoegdheidsverdeling na de 6e shv - lokale besturen

 • Behoud bevoegdheid aanvullende belastingen op de PB voor gemeenten en agglomeraties
  • nu wel berekend op de totale belasting = federaal en gewestelijk luik
  • gewestelijke ingrepen hebben nu wel een impact op de gemeentelijke aanvullende belasting
  • gemeente moet ingrepen nagaan en gemeentebelasting in + of - aanpassen

Bespreek de fiscale bevoegdheden obv de BFW (gewestelijke belastingen, gedeelde belastingen, samengevoegde bel)

 • Gewestelijke belastingen: behouden
 • Gedeelde belastingen voor gemeenschappen behouden
  • gesleuteld aan berekening
  • toepassing: BTW en Federale PB
  • art. 6§1, lid 1 BFW
 • Samengevoegde belasting
  • gesleuteld aan omschrijving
  • federale belasting op uniforme wijze geheven op het gehele grondgebied van het Rijk
  • toewijzing van deel opbrengst aan gewesten = nieuw
   • gewestelijk luik komt erbij aan samengevoegde belasting
   • niet alleen delen opbrengst
  • toepassing: opbrengst toegewezen aan gewesten uit federale PB
  • art. 6§2 BFW

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo