Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Geschillenprocedure

4 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Geschillenprocedure

Wat vecht men aan bij de geschillenprocedure?

Niet het belastingreglement, wel uw aanslagbiljet.

Welke 2 procedures zijn er bij een concreet geschil? Wat eerst?

De administratieve en gerechtelijke procedure
 • indien voorzien is het administratief beroep verplicht uit te putten
  • adv bezwaarschrift
  • kleine vergissingen niet bij rechter laten komen

Bespreek de administratieve geschillenprocedure in het Waals gewest en de Duitstalige gemeenten

Art. L3321 9 WWPDD + art. 191 Gem.Decr.D + uitvoeringsbesluit (KB 12 april 1999)
 • enkel bezwaarmogelijkheden voor plichtige of vertegenwoordiger
  • GwH: schending gelijkheidsbeginsel > ook mogelijk voor schuldige
 • bij provincie-/gemeentecollege
 • procedure bij KB 12 april 199
  • art. 2: schriftelijk afgifte tegen ontvangstbewijs
  • geen bezwaartermijn > termijn art. 371 WIB92
  • art. 3: onderzoek
  • art. 4: verplichte hoorzitting + procedure
  • art. 5: betekening beslissing per aangetekend schrijven
   • geen termijn beslissing
 • gebrek beslissing: art. L3321 10, lid 2 WWPDD + art. 192, lid 2 Gem.Dec.D.
  • bezwaar geacht gegrond te zijn
  • rechter bekijkt het
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Bespreek de gerechtelijke geschillenprocedure. Wanneer?

Tegen beslissing bezwaar of afwezigheid beslissing
 • art. 10 Decr.Vl.; art. 10 Ord.Br.
 • art. L3321 10 en 11 WWPDD, art. 192 en 193 lid 1 Gem.dec.d.
  • sprake van beslissing!
  • doch art. 1385 undecies Ger.w.: ook bij afwezigheid beslissing mogelijk
Tegen toepassing belastingwet
 • art. 569, lid 1, 32 Ger.W.
  • verlopen volgens procedure voorzien in gemeen recht
  • 3 maanden voor eerste aanleg, HvB dan Cass.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo