Vestiging - Controle onderzoeksbevoegdheden - Welke?

6 belangrijke vragen over Vestiging - Controle onderzoeksbevoegdheden - Welke?

Wat mogen die ambtenaren concreet doen in Vlaanderen en Brussel?

Art. 5 Decr.Vl. + art. 5 ord.Br.
 • controle, onderzoek en vaststellingen mbt toepassing belastingreglement + bepalingen art. 6 en 7
  • men mag allerhande vaststellingen vragen mbt toepassing belastingregl
  • art. 6: boeken en bescheiden documenten opvragen + controle ter plaatse
  • art. 7: ook controles uitvoeren bij ambtshalve taxatie
 • ruime controlebevoegdheid
  • belastingplicht minder betrouwbaar
  • controlebevoegdheid verruimd

Wat mogen die ambtenaren concreet doen in Wallonië en Duitse gemeenten?

Art. L3321 7 en L3321 8 WPDD + art. 190 Gemeentedecreet D
 • vaststellingen overtredingen van art. L3321 6, lid 1 (waalse gemeenten en prov) en art. 188, lid 1 (Duitst gemeenten)
  • overtreding van specifieke bepalingen
  • gaat hier enkel over een onderzoek naar het gebrek inzake aangifteplicht (fout, geen of onvolledig)
  • niet over de toepassing vh ganse belastingreglement!
 • boeken en bescheiden
 • controle ter plaatse

Welke mogelijkheid is er in de 4 procedures (mbt bewijskracht?)

Mogelijkheid om pc's op te stellen, hebben niet altijd dezelfde bewijskracht
 • kunnen als titel van inlichting gelden
 • gelden tot tegendeel
 • gelden als bewijs > valsheid in geschrifte bewijzen
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In de 4 regelgevingen verwijst men naar het WIB. Wat is er nog extra aan?

Het enige dat niet uitdrukkelijk geregeld is in de procedure is en zou kunnen gelden zijn de vragen om inlichtingen aan de belastingplichtige of aan derden
 • daarvoor zou men nog beroep kunnen doen op de doorverwijzing naar het WIB
 • art. 6, lid 1 Decr.Vl. + art. 6, lid 1 Ord.Br.
  • doorverwijzing WIB via art. 11
 • art. L3221 12, lid W.WPDD + art. 193, lid 2 Gemeentedecreet D
  • doorverwijzing WIB

Men mag aan de belastingplichtige vragen om boeken en bescheiden voor te leggen. Welke bepalingen zijn relevant?

Art. 6, lid 1 Decr.Vl. + art. 6, lid 1 Ord.Br.
 • op verzoek bevoegd personeel
 • noodzakelijk voor vestiging belasting
  • niet om even wat vragen
  • niet ruimer
 • door eenieder
  • mogen het vragen aan iedereen die deze bij zich zou hebben
 • zonder verplaatsing van de bevraagde

Art. L3321 8, lid 1 WPDD + art. 190, lid 1 Gemeentedecreet D
 • idem, doch
 • op verzoek bestuur
 • enkel aan belastingplichtige

In Vlaanderen is men verder gegaan

Bespreek de controle ter plaatse in Waals gewest en Duitse gemeenten

Art. L3321 8, lid 2 en 3 W.WPDD en art. 190, lid 2 en 3 Gemeentedecreet D
 • idem, behalve
 • enkel bij belastingplichtige
 • vaststelling/controle grondslag
  • minder ruimte
  • Duitse gemeenten: geen omschrijving waarvoor controle ter plaatse mag dienen
 • vaststellingen tussen 5 en 21u in particuliere of bewoonbare gebouwen
  • enkel mits machtiging politierechter
 • enkel in eigen provincie/gemeente
 • geen sanctie voorzien
  • weinig zin dan
  • geen sanctie voor niet meewerken, wel voor niet indienen aangifte

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo