Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid) - Algemeen

5 belangrijke vragen over Belastingbevoegdheden van de gemeenschappen gewesten - Algemene bevoegdheid (2, 1e lid) - Algemeen

Het legaliteitsbeginsel geldt ook voor gewestelijke belastingen. Leg uit.

Deelstaten moeten via parlement een belasting invoeren, wijzigen en opheffen.
 • alle essentiële elementen moeten zij zelf vastleggen door het democratisch verkozen orgaan
 • delegatie is wel mogelijk > voor uitvoerende maatregelen
 • een parlement kan bevoegdheden delegeren, niet voor voorbehouden bevoegdheden?
  • RS stilaan aanvaard!
  • art. 105 Gw en 78 BWHI

Wordt een retributie op dezelfde wijze ingevoerd als een belasting?

Nee, er is een afzwakking van het fiscaal legaliteitsbeginsel
 • een machtiging door het parlement volstaat (art. 173 Gw)
 • de rest mag gebeuren via de uitvoerende macht

Welke drie andere bevoegdheidskwesties zijn er?

 1. Terugbetaalbaar krediet voor gezinstoestand voor kinderen ten laste
 2. hoofdelijkheid
 3. bevoegdheid inzake geschillenbeslechting
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe zit het uiteindelijk met de procedurebevoegdheid van de deelstaten?

Ieder gewest regelt eigen procedure, behalve voor wat geschillenprocedure betreft.
GwH staat toe dat de regionale besturen obv art. 10 evt toch kunnen ingrijpen om bv in procedureregels in te schrijven welke rechter er bevoegd is om na het bezwaarschrift de zaak aanhangig te maken
 • owv rechtszekerheid
 • obv art. 10 BWHI

Zijn de deelstaten ook bevoegd voor sancties?

Onderscheid tussen: administratieve fiscale sancties en strafsancties
 • administratieve: kunnen deelstaten opleggen tav eigen belastingen obv fiscale bevoegdheid
  • bv boetes, verhogingen
 • strafsancties: ook mogelijk obv art. 11 BWHI
  • voor eigen materiële belastingen
  • boek 1 Sw respecteren

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo