Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - De gewestelijke aanvullende belasting op PB

3 belangrijke vragen over Titel 3. Bevoegdheidsverdeling tav de PB - De gewestelijke aanvullende belasting op PB

Leg uit: de PB is een subjectieve belasting

Men houdt rekening met de familiale toestand en bepaalde uitgaven

Kenmerk PB: samentelling en samenvoeging. Leg uit

Samentelling = globalisatie
  • echter afzonderlijk belastbare inkomens
  • we tellen alle inkomsten zijn, maar er zijn afzonderlijk belastbare inkomen
    • bv PB op meerwaarden van vastgoed, mar roerende inkomsten worden aan ander tarief belast
Samenvoeging = 1 aanslagbiljet = 1 eindbedrag

Welke bepaling is van belang voor de inwerkingtreding?

Art. 82 Bijzondere.W. 6 jan 2014: vanaf 1 juli 2014 -> voor PB vanaf AJ 2015

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo