Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Algemeen - formeel fiscaal recht: overzicht fase

3 belangrijke vragen over Titel Vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen - Algemeen - formeel fiscaal recht: overzicht fase

Welke 4 fases kunnen we vaststellen bij de procedure?

  • Vestiging: vaststellen bepaald belastingbedrag ten laste bepaalde persoon
  • Inning en invordering: daadwerkelijke betaling belastingschuld
  • Sancties
  • Geschillen: mbt concrete individuele aanslag

Wat igv geschillen?

Administratieve procedure =  bezwaarschrift (of ambtshalve ontheffing)
Gerechtelijke procedure

Bespreek het onderscheid tussen belastingplichtige en belastingschuldige.

  • Plichtige: doet de belastingschuld ontstaan en wordt meestal opgenomen in het kohier of vermeld op aanslagbiljet.
  • Schuldige: is diegene die aangesproken kan worden voor het betalen van de belastingschuld

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo