Lokale belastingen - Algemene begrippen - Publiekrechtelijk karakter en het oo karakter van het fiscaal recht

4 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Algemene begrippen - Publiekrechtelijk karakter en het oo karakter van het fiscaal recht

Wat met geoorloofde en ongeoorloofde handelingen?

Beide zijn aan de belasting onderworpen
 • een bij wet verboden handeling verhindert niet dat deze handeling wordt belast
 • bv. Belasting op rendez voushuizen

Het gemeen recht beheerst het fiscaal recht, tenzij... ?

Het fiscaal recht hiervan uitdrukkelijk of stilzwijgend afwijkt
 • term 'aanslag' heeft een specifieke betekenis

Waarom is het fiscaal recht van openbare orde?

 • De belasting raakt aan de essentiële belangen van de maatschappij
 • de belasting vormt een essentiële voorwaarde voor de werking en de continuïteit van de openbare diensten
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Het feit dat het recht van openbare orde is heeft een aantal gevolgen, welke?

Art. 2 BW
Gevolgen
 • belastingontduiking is niet toegelaten
 • de belastingverordening bepaalt wie schuldenaar is van de belasting
 • noch de ambtenaar, noch de belastingplicht kan van het belastingreglement afwijken
 • een provincie- of gemeenteraad kan naar de toekomst toe haar eigen fiscale bevoegdheid niet beperken door afspraken
 • dadingen zijn verboden
 • de procedurevoorschriften zijn in beginsel voorgeschreven op straffe van nietigheid
 • er bestaat in beginsel geen compensatie of schuldvgl

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo