Lokale belastingen - Algemene begrippen - Begrip

3 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Algemene begrippen - Begrip

Leg uit: verschil belasting en administratieve sanctie

Belastingen kunnen niet als administratieve sancties worden beschouwd
 • verschil: nagestreefde doel
 • sanctie: repressief karakter met als doel leedtoevoeging
 • belasting: hoofdzakelijk financieel doel
  • beoogt financiele middelen in te zamelen om in de openbare uitgaven te voorzien
  • belastingen veronderstellen geen verwijtbare gedragingen, nalatigheden, vergissingen of onvoorzichtigheden

Wat is het belang van de verschillende soorten heffingen?

Gevolg: onderworpen aan andere regeles

Wat is het gevolg van de kwalificatie van de heffing voor de rechter?

De kwalificatie bindt de rechter niet.
 • de rechter beoordeelt de heffing obv de werkelijke aard van de vordering
 • de rechter kan zo controle uitoefenen op de overheid die een belasting onterecht als retributie zou omschrijven
 • Bv. Parkeerheffing van 30eur in blauwe zone werd als retributie beschouwd

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo