Titel 3 - gebruik door gewesten van bevoegdheden - Aanwending voor de 6e shv

3 belangrijke vragen over Titel 3 - gebruik door gewesten van bevoegdheden - Aanwending voor de 6e shv

Wat hebben de gewesten met hun bevoegdheden gedaan? Hoeveel vb?

Niet veel. Er is 1 vb na de 3e shv en 5 voorbeelden na de 5e shv

Recap: wat gebeurde er met de 3e shv? Welke toepassing?

Toewijzing deel opbrengst als samengevoegde belasting voor de gewesten met mogelijkheid tot
 • gewestelijke opcentiemen en kortingen
 • federaal opgelegd maximum% mogelijk ter vrijwaring van de emu
  • nooit ingevoerd

Toepassing: Vlaamse korting voor aj 2001
 • decreet 22 dec 2000
 • 2500BEF per belastingplichtige

Recap: wat gebeurde er met de 5e shv? Toepassingen?

Er kwam meer omkadering voor gewestelijke maatregelen
 • gewestelijke algemene opcentiemen (%) en kortingen (forfait of %), al dan niet gedifferentieerd per belastingschijf
 • gewestelijke algemene (proportionele) belastingvermeerderingen en verminderingen, evt per categorie plichtigen conform gelijkheidsbeginsel + verband met materiële bevoegdheden

Toepassingen
 • 4 in Vl gewest
  1. belastingkrediet voor risicokapitaal
  2. forfaitaire vermindering voor belastingplichtigen met bepaald activiteitsinkomen
  3. jaarlijkse + eenmalige belastingvermindering stimuleren risicokapitaal in kmo's
  4. belastingvermindering voor renovatieovk
 • 1 in Waals gewest
  1. belastingverminderingen aandelen/obligatie Caisse d'investissement de la Wallonie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo