Vestiging - Controle onderzoeksbevoegdheden - Door wie?

5 belangrijke vragen over Vestiging - Controle onderzoeksbevoegdheden - Door wie?

Waarom is er een controlemogelijkheid? Door wie?

Door het lokaal bestuur > belastingplichtige wordt verzocht om mee te werken

Wie mag controle uitoefenen in Vlaamse lokale besturen?

Art. 5 j. 3, 1 Decr.Vl.
 • door deputatie/college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaren
 • eigen personeel, doch niet financieel beheerder
  • zowel contractueel of statutair
  • niet de financieel beheerder: diegene die controleert en diegene die int moeten 2 verschillende personen zijn

Wie mag controle uitoefenen in Brusselse gemeenten?

Art. 5 j. 3, 1 Ord.Br.
 • door college van burgemeester en schepenen aangestelde leden van het gemeentepersoneel
 • doch niet de ontvanger
  • = financieel beheerder
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wie mag controle uitoefenen in Waalse lokale besturen?

Art. L3321 7 en 8 j art. L3321 4§1 W.WPDD
 • beëindigde, daartoe speciaal door provinciecollege/gemeentecollege aangewezen ambtenaren

Wie mag controle uitoefenen in Duitse gemeenten?

Art. 190, lid 2 j art. 189 lid 1 gemeentedecreet D.
 • beëindigde ambtenaar door gemeentecollege daartoe aangewezen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo