Samenvatting: Bestuursrecht Deel 1 Systeem; Bevoegdheid; Bevoegdheidsuitoefening; Handhaving | 9789462905818 | H E Bröring

Samenvatting: Bestuursrecht Deel 1 Systeem; Bevoegdheid; Bevoegdheidsuitoefening; Handhaving | 9789462905818 | H E Bröring Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuursrecht Deel 1 systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving | 9789462905818 | H. E. Bröring

 • 1 H1: Inleiding (HC 1)

 • 1.1 Centrale vragen van bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaat bestuursrecht in essentie over?


  - het instrumentarium van het overheidsbestuur, waarmee het bestuurt;
  - de normen voor het overheidsbestuur, die bij het besturen in acht moeten worden genomen;
  - de (rechtsbeschermings)mogelijkheden voor betrokkenen om zich tegen het overheidsbestuur te verzetten
 • Wat zijn de functies van de overheid?

  • Ordenende functie;
  • Presterende functie;
  • Sturende functie; en
  • Arbitrerende functie.
 • Wat is bestuursrecht in een schema?

  Zie schema
 • Wat is kenmerkend voor bestuursrecht?


  - Instrument
  - Waarborg
  - Overheidsbestuur heeft betrekking op de samenleving
  - Het bestuursrecht gaat over de actieve bemoeienis van de overheid met de samenleving
 • Welke 4 elementen van de rechtstaat staan centraal?

  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Waarborgen van grondrechten
  3. Scheiding/evenwicht machten  
  4. Onafhankelijke rechter, rechterlijke controle 
 • Wat zijn andere aspecten van een rechtstaat?

  1. Specialiteitsbeginsel (3:4 lid 1)
  - lid 1: welke belangen gooi ik in de weegschaal?
  - lid 2: dan belangenafweging
  2.
  Rechtszekerheidsbeginsel: formeel en materieel
  - geldende recht moet worden toegepast
  - voldoende duidelijk beschreven
  3.
  Gelijkheidsbeginsel
  - niet afzonderlijke gecodificeerd in awb
  - indien rechter toetst: 26 IVBPR
  - 1 GW komt door 120 bij wifz niet in beeld
  - 26 vanaf 86 al zelfstandige betekenis
  4. Stelselmatigheid: consistent en consequent beleid
  5. Individuele rechtsbedeling: zorgvuldigheid
 • Hoe kan de kwaliteit van het overheidsbestuur worden gewaarborgd?

  1. Kwaliteit van de wetgeving: naarmate de bestuursrechtelijke wetten duidelijkere en meer werkbare inhoudelijke criteria voor de uitoefening van bestuursbevoegdheden bevatten, zal de kwaliteit van het bestuur toenemen. 
  2. Politieke controle;
  3. Rechterlijke controle, de rechter mag alleen toetsen of het bestuursorgaan de wettelijke normen en beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft genomen. De rechter mag niet de doelmatigheid van besluiten toetsen.
  4. Bestuurlijk toezicht, toezicht door hogere bestuursorganen. 
 • Wat voor opbouw heeft de Awb?

  Gelaagde opbouw: Algemeen --> bijzonder

  3:1
  - lid 1: beperkende werking, sluit stukje awb uit voor    AVV   
  - lid 2: breidt werking uit, abbb van overeenkomstige
    van toepassing andere handelingen dan
    besluiten
 • Gelede of gelaagde normstelling?

  1. De wg formele zin laat het stellen van normen 
     vaak over aan lagere regelgevers (kader) 

  2. Het bo voltooit het proces van normstelling       
      met een beschikking (regelgeving toepassen)

  3. Een beschikking bevat voorschriften voor het
      concrete geval 
   
      (proces neerelged in beschikking/ BAS)

  --> bij casus oplossen meerdere regelgeving
        nodig   = gevolg 
 • 1.1.1 Waarom is overheidsbestuur nodig?

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wordt omgegaan met essentiele taken uit oogpunt van het algemeen belang?

  In veel wetten worden de taken (oogpunt vh algemeen belang als essentieel) voor behartiging waarvan zeker gezag is vereist, toegekend aan organen van de rijksoverheid of van provinciale of gemeentelijke overheden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart