Bescherming en evenwicht - Transplantatie en bloedtransfusie - Resusfactor

4 belangrijke vragen over Bescherming en evenwicht - Transplantatie en bloedtransfusie - Resusfactor

Op basis waarvan wordt bloed ingedeeld bij de resusfactor?

Bij de resusfactor wordt bloed ingedeeld op:
- resuspositief bloed (Rh+): bloed met het resusantigeen
- resusnegatief bloed (Rh-): bloed zonder het resusantigeen

Levert de primaire reactie problemen op als gevolg vande bloedtransfusie van Rh+ bloed bij een patiënt met Rh- bloed?

Nee bij de primaire reactie wordt er niet genoeg antiresus gemaakt waardoor er geen problemen optreden tijdens deze

Ontstaat er een probleem wanneer een patiënt met Rh- bloed voor de tweede keer een bloedtransfusie krijgt met Rh+ bloed?

Ja, door de secundaire reactie die optreedt wordt er snel grote hoeveelheden antiresus aangemaakt. Hierdoor gaan de rode bloedcellen van het donorbloed samenklonteren en treedt hemolyse op.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kunnen problemen met resuskinderen voorkomen worden?

Problemen met resuskinderen kunnen voorkomen worden door bij een resusnefatieve moeder antiresus in te spuiten, direct na de geboorte van een kind. Als er dan rode bloedcellen met resusantigeen van het kind in het bloed van de moeder terecht zijn gekomen, klonteren deze door het ingespoten antiresus meteen samen en worden ze afgebroken. Het immuunsysteem van de moeder zal de resusantigenen van het kind niet detecteren, waardoor het zelf geen antiresus en geheugencellen maakt. Het ingespoten antiresus wordt naar verloop van tijd afgebroken.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo