Transport - Het bloed - De strijd tegen epo-doping

5 belangrijke vragen over Transport - Het bloed - De strijd tegen epo-doping

Wat is een medische toepassing van epo?

Epo wordt in de geneeskunde gebruik bij mensen met bloedarmoede en nier(dialyse)-patiënten.

Wat is de reden dat topsporters epo gebruiken?

Door het gebruik van epo maak je meer rode bloedcellen aan waardoor er meer zuurstof opgenomen kan worden en er meer zuurstof bij je spieren terecht kan komen.

Wat is het probleem bij het aantronen van epo misbruik?

Het probleem met het aantonen van epo misbruik is dat het toegediende epo bijna niet te onderscheiden is van het echte hormoon. Een ander probleem wat optreedt is dat de toegediende epo snel weer uit het bloed verdwijnt (halfwaarde tijd is 9 uur).
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Na hoeveel dagen treedt het maximale effect van epo op? Wat is het resultaat wat je ziet?

Het maximale effect van epo treedt op na 9 dagen. Het bloed heeft dan de hoogste hematocrietwaarde - het volume in procenten van de rode bloedcellen in een bloedmonster - en dan heeft de sporter er in zijn wedstrijd het meeste profijt van.

Hoe probeerden sporters de epo dopingcontrole te omzeilen?

Sommige sporters die epo gebruikten spoten voor de controle een injectie met een zoutoplossing met een hogere osmotische waarde dan het bloedplasma in het bloedvat.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo