Transport - Het hart - Het hartritme (de hartslagfrequentie)

13 belangrijke vragen over Transport - Het hart - Het hartritme (de hartslagfrequentie)

Wat is de funcite van de sinusknoop?

In de sinusknoop ontstaan impulsen die de samentrekking van het hartspierweefsel veroorzaken. Deze impulsen worden vanuit de sinusknoop doorgegeven aan het spierweefsel in de wand van beide boezems.

Hoe loopt de impulsgeleiding in het hart?

De impuls ontstaat in de sinusknoop. Vanuit de sinusknoop vindt geleiding van de impulsen plaats in de wand van de boezems. Wanneer de impuls de boezem bereikt is wordt de systole van de boezems veroorzaakt. De geleiding van impulsen gaat vanuit de boezems naar de kamers. Wanneer de impuls in wand van de kamers is vindt de systole van de kamers plaats Hierna treedt de herstelfase op, waarna de sinusknoop opnieuw een impuls kan afgeven.

Wat is de oorzaak van hartritmestoornissen?

De oorzaak van hartritmestoornissen ligt in de vorming of de geleiding van impulsen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het risico wat optreedt bij ernstige hartritmestoornissen?

Bij ernstige hartritmestoornissen kan een hartstilstand (hartfibrilleren) optreden.

Welk hulpmiddel kan aangebracht worden bij ernstige hartritmestoornissen?

Bij ernstige hartritme stoornissen kan een pacemaker of ICD (internal cardioverted defibrillator) in het lichaam geplaatst worden.

Waarom stijgt het hartritme bij toenemende lichaamsactiviteit?

Het hartritme stijgt bij toenemende lichaamsactiviteit om ervoor te zorgen dat de bloeddruk op peil blijft.

Hoe werkt de negatieve terugkoppeling van de bloeddruk en het hartritme?

Wanneer de bloeddruk stijgt door bijvoorbeeld verhoging van lichaamsactiviteit of stress daalt het hartritme. Wanneer het hartritme daalt neemt de bloeddruk af. Wanneer de bloeddruk afneemt stijgt het hartritme weer wat resulteert in het stijgen van de bloeddruk. Op dat moment zijn we weer bij de begin situatie waarna het hele proces opnieuw plaats kan vinden.

Waar liggen de zintuigcellen die de bloeddruk waarnemen?

De zintuigcellen die de bloeddruk waarnemen liggen in de wand van de halsslagaders en de aorta.

Op welke manier vindt de beïnvloeding plaats wanneer dit gebeurt op basis van emoties en zintuiglijke waarnemingen?

De beïnvloeding vindt bij emoties en zintuiglijke waarnemingen plaats via hormonen.

Door welk orgaan komt adrenaline in het bloed terecht?

Het bijniermerg geeft adrenaline af aan het bloed.

Wat is de invloed van adrenaline?

Adrenaline zorgt samen met de hersenstam voor een stijging van het hartritme.

Waar is het hartritme naast lichaamsactiviteit van afhankelijk?

Het hartritme is ook afhankelijk van de lichaamsgrootte.

Wat is er opvallend bij een sporthart?

Bij een sporthart is het slagvolume relatief groot.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo