Bescherming en evenwicht - De huid en bescherming - De lichaamstemperatuur in evenwicht

12 belangrijke vragen over Bescherming en evenwicht - De huid en bescherming - De lichaamstemperatuur in evenwicht

Welk orgaan speelt een belangrijke rol bij de regeling van de lichaamstemperatuur?

De huid.

Is de temperatuur van de buitenzijde van het lichaam t.o.v. het binnenste deel van het lichaam hoger of lager?

Lager.

Van welke organen is 70% van de totale warmteproductie afkomstige?

70% van de totale warmteproductie is afkomstig van:
- het hart
- de longen
- de nieren
- de hersenen
- het darmkanaal
- de lever
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat het gevolg van de intensieve dissimilatie die plaats vindt bij lichamelijke inspanning in actieve skeletspieren?

Als een gevolg van de intensieve dissimilatie die plaats in bij lichamelijke inspanning in actieve skeletspieren stijgt de temperatuur op plaatsen aan de buitenzijde van het lichaam.

Wat is een voorwaarde om de lichaamstemperatuur constant te houden?

De lichaamstemperatuur kan constant gehouden worden wanneer er een evenwicht is tussen de warmteproductie en de warmteafgifte: een warmtebalans.

Waar wordt de lichaamstemperatuur geregeld?

De lichaamstemperatuur wordt geregeld door het temperatuurcentrum in de hypothalamus.

Welke zintuigen zitten er in het temperatuurcentrum in de hypothalamus en wat is hun functie?

In de hypothalamus zitten koude- en warmtezintuigen. Deze zintuigen hebben als functie om de temperatuur van het bloed te registreren.

Wat gebeurt er wanneer er door koude- en warmtezintuigen in de hypothalamus waargenomen wordt dat de temperatuur van het bloed onder de normwaarde zit?

Wanneer de temperatuur van het bloed in de hypothalamus onder de normwaarde komt, kan de warmteproductie verhoogd worden door een hogere intensiteit van de dissimilatie.

Hoe kan de temperatuur van de huid geregeld worden?

De temperatuur van de huid kan geregeld worden door aanpassing van de hoeveelheid bloed die door de huid stroomt. Hierbij geldt: hoe meer (warm) bloed er door de huid stroomt, des te groter wordt de warmteafgifte van het lichaam.

Op welke twee manieren kan de warmteafgifte plaats vinden?

Warmteafgifte vindt plaats door aanpassing van de hoeveelheid bloed die door de huid stroomt en door zweet productie.

Hoe vindt warmteafgifte plaats als gevolg van zweten?

Warmteafgifte via zweet vindt plaats doordat het water uit het zweet verdampt. Hierdoor wordt er warmte aan het lichaam onttrokken.

Wat gebeurt er wanneer er in de hypothalamus een temperatuur waargenomen wordt die lager is als de normwaarden?

Wanneer er in de hypothalamus een temperatuur lager als de normwaarde waargenomen wordt, dan zorgt het temperatuurcentrum ervoor dat de bloedvaten in de huid zich vernauwen en dat de zweetklieren minder zweet afgeven.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo