Infancy: early learning, motor skills, and perceptual capacities

24 belangrijke vragen over Infancy: early learning, motor skills, and perceptual capacities

Waarvoor dienden de functies van de pasgeborene reflexen?

Reflexen zijn de baby’s meest voor de hand liggende patronen van gedrag.
1) overlevingswaarde

2) helpen ouders en kinderen bevredigende interactie vaststellen
3) de basis voor vrijwillige motorische vaardigheden.

Waar gaat de staat van Arousal over?

Staten van slapen tot wakkerheid

Wanneer wordt het instrument  Neonatal Intensive Care Unit Network Behaviour Scale (NNNS) gebruikt?

Bij pasgeborenen met een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welke staat van Arousal zitten de pasgeboren baby’s het meest?

Pasgeboren baby’s wisselen vaak tussen de vijf staten van arousal, maar het grootste deel van hun tijd slapen ze.

Waarom is de REM-slaap voor baby’s belangrijk?

- Het geeft stimulatie, wat nodig is voor de ontwikkeling van de centrale zenuwstelstel.
- Het zorgt ervoor dat de structuren van het oog nog steeds zuurstof krijgen tijdens de slaap.

Wanneer zijn individuele en culturele in patronen van de slaap-waak zichtbaar?

Het wordt zichtbaar in de vroege jeugd.

Waar leiden verstoorde REM-NREM cycli toe?

- afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, wat kan bijdragen tot wiegendood (SIDS)

Wat voor gevoelens stimuleert het huilen van de baby voor de ouders?

Het stimuleert sterke gevoelens van discomfort in de omgeving van volwassenen.


Wat helpt de ouders te bepalen wat er mis is met het kind mis als het huilt?

- De intensiteit van de schreeuw
- Voorafgaande ervaringen

Wat is de meest effectieve kalmerende techniek als je het voeden, verschonen al hebt geprobeerd?

- Het optillen van de baby tot aan de schouder en dan schommelen of lopen.
- Inbakeren is ook effectief bewezen

Wat blijkt uit ethologisch onderzoek?

Dat  het reageren van de ouder op het huilen van hun baby leidt tot minder huilen na verloop van de tijd.

Wat kan een signaal zijn voor een centraal zenuwstelsel  distress (nood)?

Een schrille, doordringende huil.

Welk instrument wordt het meest gebruikt voor beoordeling van het georganiseerde functioneren van de pasgeborenen baby?

Het neonatale behavioural brazelton’s assessment schaal (NBAS)

Wat zijn bekrachtigers (onderdeel operantconditioneren)?

Met bekrachtigers (zoals voedsel, interessante bezienswaardigheden) willen ze  het  voorkomen van het voorgaande gedrag laten toenemen.

Wat wordt er uitgebreid bij operante conditionering als het kind ouder wordt?

Het wordt uitgebreid met een breed scala aan van stimuli(prikkels) en reacties.

Waar heeft operante conditionering toe geleid?

Tot informatie over een baby zijn geheugen, waaruit blijkt dat het bewaren/behoud van operante reacties drastisch toeneemt gedurende de eerste 18 maanden.

Waar zijn baby’s bij habituatie en recovery tot aangetrokken?

Het gewenningsproces en terugwinning laten zien dat baby’s zich bij de geboorte aangetrokken voelen tot nieuwheid. Als de baby’s ouder worden zullen zij sneller habitueren en herstellen.

Wat analyseren de nieuwigheid (novelty) en bekendheid(familiarity) preferentie?

Nieuwigheid preferentie analyseert de baby’s zijn recente geheugen, terwijl de bekendheid preferentie hun externe geheugen analyseert.

Wat toont gewenningsonderzoek(habituatieonderzoek) aan?

Dat jonge zuigelingen zich in het bijzonder voelen aangetrokken tot beweging en zij herinneren de bewegingen van objecten en mensen  voor enkele weken tot maanden.

Wat zijn de beste vroege voorspellers van intelligentie in de kindertijd, adolescentie en jonge volwassenheid?

De snelheid van gewenning(habituatie) en herstel(recovery) bij zuigelingen, omdat zij het geheugen en de snelheid en flexibiliteit van het denken analyseren, wat de basis elementen zijn van intelligent gedrag.

Wat is het primitief vermogen bij pasgeboren baby’s?

Om volwassen hun gezichtsuitdrukkingen en gebaren te imiteren.

Imitatie wordt door onderzoekers verschillend opgevat. Welke twee soorten heb je?

1)Sommige onderzoekers zien pasgeboren baby’s hun imitatie niet veel meer als een automatische response op een specifieke stimuli.
2) Anderen beschouwen het als een flexibele, vrijwillige capaciteit, waarmee zij geloven dat pasgeborenen baby’s actief proberen de bewegingen, die zij zien met degenen die ze voelen, zelf te maken.

Waar is het bewijs, dat de kindertijd een sensitieve periode is, van afkomstig?

Het is afkomstig van natuurlijke experimenten bij kinderen die geboren zijn met staar in beide ogen, die later een corrigerende operatie hebben gehad, en op baby’s geplaatst in weeshuizen, die later werden geadopteerd door een gezin.

Wat voor invloed heeft een te overrijkte of een kansarme omgeving voor invloed op de ontwikkeling van het kind?

- Hoe later kinderen werden verwijderd uit kansarme opvoedingsomstandigheden hoe minder gunstig ze ontwikkelden.
Roemeense kinderen die hun eerste zes maanden of meer in een niet-gestimuleerde instelling zaten, lieten ernstige aanhoudende geestelijke stoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen zien.
- Een omgeving die te overrijkt is en teveel stimuli en prikkels aan het kind aanbiedt, ondermijnen de ontwikkeling van het kind.
Er moet dus een duidelijke balans zijn!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo