Language development - theories of language development

10 belangrijke vragen over Language development - theories of language development

Op welke gronden hebben de Onderzoekers de nativistische perspectief uitgedaagd?

- Op de moeilijkheid van het opgeven van een universele grammatica dat aan de grondslag ligt van de meest uiteenlopende grammaticale systemen van de menselijke taal.
- Kinderen leren continu en geleidelijk aan de vele constructies van taal te beheersen. à Dit is ook in strijd met de nativistische veronderstelling dat bepaalde grammaticale kennis is aangeboren.

Waar stelt de LAD kinderen toe in staat?

Zodra kinderen over een voldoende woordenschat beschikken zijn zij in staat om grammaticaal te spreken en om zinnen te begrijpen in elke taal waaraan zij worden blootgesteld.

Wat zijn de meest invloedrijke informatie-verwerking manieren? En wat blijkt hieruit?

Dat zijn connectionistische, of kunstmatig neurale netwerk modellen, waaruit blijkt dat krachtig, algemene cognitieve capaciteiten voldoende zijn om bepaalde taalkundige patronen te ontdekken.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is in overeenstemming met Chomsky’s ideeën? En wat is uniek voor de mens?

Het begrip van grammaticaal van een chimpanzee is niet hoger dan dat van een kind van 2 jaar oud; een complex taalsysteem is uniek voor de mens.

Wat is nog ander bewijs waaruit blijkt dat krachtig, algemene cognitieve capaciteiten voldoende zijn om bepaalde taalkundige patronen te ontdekken?

Ander bewijs bevestigt dat baby's buitengewone statistische analysers zijn van geluidsstromen, die basis taalpatronen identificeren met dezelfde strategieën die zij gebruiken om niet-talige ervaringen te begrijpen.

Wat is ingewikkelder dan eerder werd aangenomen?

De rollen van Broca’s gebied in grammaticale verwerking en taalproductie enWernicke’s gebied in het begrijpen van woorden.

Waar zijn sociaal interactionistisch theoretici van mening m.b.t. taalontwikkeling?

Zij zijn van mening dat kinderen met een combinatie van sociale vaardigheden, taal-ervaringen en autochtone capaciteiten diegaande invloed kunnen uitoefenen taalontwikkeling.

Maar wat is in overeenstemming met Chomsky’s idee dat het brein bereid is om taal te verwerken?

De brede associatie van woordfuncties, vooral grammaticale competencie, met de linkerhersenhelft gebieden van de cerebrale cortex.

Beschrijf en evalueer drie belangrijke theorieën van taalontwikkeling.
Wat stelt de behaviorist voor?

Hij stelt voor dat taal geleerd wordt door operante conditionering en imitatie. Hierbij is het moeilijk bij te houden hoe snel het taalgebruik vooruitgaat en hoe de nieuwe, regelgebaseerde uitingen vooruitgaan bij het kind.

Wat ondersteunt een gevoelige periode van taalontwikkeling?

Het ondersteunt ook de nativistische perspectief dat taal unieke biologische eigenschappen heeft.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo