Emotional development - Development of emotional expression

18 belangrijke vragen over Emotional development - Development of emotional expression

Wanneer stijgt angst vooral bij kinderen en wanneer wordt dit uitgedrukt?


Angst stijgt vooral in de tweede helft van het eerste jaar, en het is meestal uitgedrukt in ‘vreemde angst’.

Wanneer worden basisemoties (blij, boos, verdriet en angst) duidelijk goed georganiseerde signalen?


Tijdens de eerste 6 maanden.

Wanneer komt emotionele zelfregulatie naar voren (2 aspecten)?


Als de frontale kwabben van de cerebrale cortex ontwikkelen enals verzorgers hun kinderen sensitief helpen bij het aanpassen van hun emotionele reacties.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebruiken baby’s als ze angst ontwikkelen?


Dan gebruiken ze vertrouwde verzorgers als een veilige basis waaruit ze kunnen exploreren.

Wat bevordert blijheid?


Het bevordert een warme, ondersteunende ouder-kind relatie en versterkt de motorische en cognitieve meesterschap.

Waarmee beginnen jonge kleuter?


Zij beginnen zich te conformeren aan hun cultuur emotionele weergegeven regels.

Wanneer verkrijgen kinderen meer effectieve zelfregulatie strategieën?


Met motorische, cognitieve en taalontwikkeling en warme ouderlijke begeleiding in het begrijpen en beheersen van gevoelens.

Wat zijn (5) voorbeelden van de zelfbewustzijn en volwassenen instructie die de basis vormen voor de zelfbewuste emoties (aan het einde van de 2e jaar)?

 

Schaamte, verlegenheid, schuld, jaloezie en trots. Naarmate het kind ouder wordt worden deze emoties steeds meer intern beheerst.

Voor wat moedigen ouders hun kinderen (vooral jongens), al vanaf de geboorte, aan?


Zij moedigen aan om negatieve emoties te onderdrukken.

Wat vinden kinderen die negatieve emoties ervaren intensief moeilijker?


Zij vinden het intensief moeilijker om gevoelens te inhiberen en schuiven hun aandacht weg van verontrustende gebeurtenissen.

Waar wordt schuld, onder westerse kinderen, mee gerelateerd?


Het wordt gerelateerd aan goede aanpassing

Tussen welke leeftijd, m.b.v. de vooruitgang in de cognitieve en motorische ontwikkeling, groeit de boze expressie?

 

Van 4 tot 6 maanden in het tweede jaar.

Wat begrijpen kinderen in het midden van de jeugd (betreft de waarde van weergegeven regels)?


Zij begrijpen de waarde van hun weergegeven regels in de waarborging van de sociale harmonie.

In het midden van de jeugd bereiken kinderen een mentaal niveau van emotionele zelf-communicatie, die kinderen helpt….


Reflecteren op en beheren van hun gevoelens.

Waar wordt intense schaamte, onder westerse kinderen, mee geassocieerd?

 

Met gevoelens van persoonlijke ontoereikendheid.

 

Wat gebeurd nog meer tussen 4 en 6 maanden in het tweede jaar?


- Verdriet komt ook voor, maar veel minder dan boosheid.

Wat hebben kinderen bij de leeftijd van 10 jaar?


Zij hebben een adaptieve set van technieken voor het reguleren van emoties, gebruik makend van probleemgericht omgang of emotiegericht omgang als de situatie dit vereist.

Wat is schaamte in een collectivistische samenleving?


Schaamte is een adaptieve herinnering aan de relatie van het kind in de sociale groep.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo