Peers, media, and schooling - Schooling

25 belangrijke vragen over Peers, media, and schooling - Schooling

Wat bevorderen kleinere klassen in de vroege lage klassen?


Het bevordert duurzame winst in academische prestaties.

Waar zijn studenten in kleine middelbare scholen meer mee betrokken? En wat voor gevoel bevordert dit?


Zij zijn meer betrokken bij buitenschoolse activiteiten, die een gevoel van verantwoordelijkheid, competentie en uitdaging bevorderen.

Wat zullen ‘marginale’ studenten ook doen?


ZIj zullen eerder deelnemen en afstuderen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waar hebben oudere studenten in traditionele klaslokalen een lichte voorsprong op, op die van constructivistische klaslokalen?


Ze hebben een lichte voorsprong in academische prestaties

Waar hebben constructivistische klaslokalen meer winst in ( in vergelijking met traditionele klaslokalen?


Ze hebben meer winst in academische motivatie, kritisch denken, sociaal en morele volwassenheid en positieve houdingen tegenover de school.

Wat laten jonge kinderen in traditionele klaslokalen zien tijdens de lagere klassen?


Zij laten slechtere studiegewoonten en prestaties tijdens de lagere klassen zien.

Waar profiteren studenten in sociaal-constructivistische klaslokalen van?


Zij profiteren zowel cognitief als sociaal van samenwerking met leraren en peers/leeftijdsgenoten.

Waar maken in klaslokalen, georganiseerd als gemeenschappen van leerders, docenten en studenten van elkaar gebruik van?


Zij maken gebruik van elkaars expertise om ter werken aan complexe projecten met  echte-wereld (real-world) betekenis.

Wanneer worden klaslokalen ‘communities of learners’ = gemeenschappen van leerders?


Als leraren het gehele proces van leren begeleiden, en er geen ander onderscheid is gemaakt tussen volwassene en kind deelnemers: Alle nemen deel aan de gezamenlijke inspanningen en hebben de autoriteit om problemen te definiëren en op te lossen.

Wat zijn factoren die gunstige kleuterschoolaanpassing voorspellen?

 

- voorschoolse ervaring

- een vriendelijke, pro sociale stijl

- ondersteunende banden met peers en leraren.

 

Wat voor neiging hebben kleuters met antisociale en peer-vermijdende stijlen? En wat voorspelt dit?


Zij hebben de neiging om slechte kwaliteit relaties met leraren vast te stellen, welke academische en gedragsproblemen voorspelt.

Wat brengen schoolovergangen in adolescentie met zich mee, en wat daalt dan?


Het brengt grotere, meer onpersoonlijke school omgevingen met zich mee, waarin zowel kwaliteiten als gevoelens van competentie dalen.

Wat ervaren meisjes meer na de overgang naar midden of middelbare school? En waarmee smelt dit samen.


Zij meer aanpassingsmoeilijkheden, die samensmelt met andere levensveranderingen (puberteit en het begin van daten).

Waar lopen ‘Distressed’ (gestreste) jonge mensen met lage schoolprestaties  risico’s voor?

 

Zij lopen risico voor verdere academische moeilijkheden/problemen en eventuele schooluitval.

 

Waar hebben patronen van leraar-student interacties invloed op?


Zij hebben invloed op kinderen hun studievoortgang.

Waar wordt instructie die hoger-niveau denken bevordert mee geassocieerd?


Het wordt geassocieerd met grotere student interesse en prestaties.

In welke klaslokalen zijn Educatieve zelf-vullende (self-fulfilling) voorspellingen vooral sterk? En tot welke groep hebben ze een grotere invloed?


In klaslokalen die nadruk leggen concurrentie en openbare evaluatie, en zij hebben een grotere invloed op de laagpresteerders.

Waartoe zijn homogene groepen op de basisschool gekoppeld?


Het is gekoppeld aan slechtere kwaliteit instructie en dalingen in zelfwaardering en academische prestatie voor kinderen in laagvermogen groepen.

Wat bevorderen Multigrade klaslokalen?


Zij bevorderen prestaties, zelfwaardering en positieve schoolhoudingen.

Waar is leraar begeleiding essentieel voor?


Het is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen heterogene peers/ leeftijdsgenoten

Welke groepen zijn bij de middelbare school onderwijskundig noodzakelijk?


Er zijn enkele homogene groepen onderwijskundig noodzakelijk

Wat breidt middelbare school volgen in noord –amerika uit?


Het breidt eerdere educatieve ongelijkheden uit.

Waar lopen lage-SES studenten het risico op?


Zij lopen het risico op oneerlijke plaatsing in niet-college tracks.

Waar is effectieve plaatsing van studenten, met lichte mentale retardatie en leerproblemen, in inclusieve klaslokalen van afhankelijk?


Het is afhankelijk van de leerervaringen op maat van academische behoeften van kinderen en bevordering van positieve relaties met leeftijdsgenoten.

School kan ouderbetrokkenheid vergroten door ….?

 

- het bevorderen van persoonlijke ouder-leraar relaties

- het bouwen van bruggen tussen minderheids- thuisculturen en de schoolcultuur

- ouders betrekken in het schoolbestuur

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo