Samenvatting: Christenen Verkennen Andere Godsdiensten In West-Europa | 9789023922223 | Pieter Roelof Boersema

Samenvatting: Christenen Verkennen Andere Godsdiensten In West-Europa | 9789023922223 | Pieter Roelof Boersema Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Christenen verkennen andere godsdiensten in West-Europa | 9789023922223 | Pieter Roelof Boersema

 • 1 Niet-christelijke godsdiensten bestuderen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de redenen om dit boek te schrijven in de 21e eeuw voor christenen?

  Europa heeft te maken met een vloedgolf aan andere godsdiensten die allemaal een rol spelen in het maatschappelijke debat.
 • Wat is het christelijke perspectief van de wetenschapper die andere godsdiensten bestudeerd.

  Wetenschap is niet objectief en waardenvrij. Op basisniveau zijn godsdiensten niet te vergelijken. Het christelijke perspectief leidt tot specifieke eigen vragen vanuit het eigen wereldbeeld.
 • Wat is de doelstelling van het boek

  Andere godsdiensten beter leren kennen als voorbereiding op een ontmoeting met de andere gelovige.
 • Wat zijn motieven die de doelstelling van dit boek ondersteunen

  1. Het is noodzakelijk om andere godsdiensten te onderzoeken omdat we met hen samenleven.
  2. Bestudering van een ander religies leidt tot verdieping van het eigen geloof doordat je zaken onderling gaat vergelijken.
 • Hoe vind de beschrijving en bestudering van andere godsdiensten plaats?

  Als eerste is er een etic, namelijk de beschrijving van de godsdienst. Daarna is sprake van emic viewpoint, namelijk een observatie van binnenuit.
 • Ninian Smart schreef in zijn boek  de wereldgodsdisten aan de hand van 7 dimensies om recht te doen aan het moderne wetenschappelijke instrumentarium. Welke dimensies beschrijft hij?

  1. Praktische rituele 
  2. Emotionele of beleving 
  3. verhalend, mythisch
  4 doctrinair
  5. Moreel
  6 sociaal, institutioneel
  7. Materieel
 • Hoe beschrijft Karen Amstrong in haar boek Een geschiedenis van God (1995) de wereldgodsdiensten?

  Met een focus op God, waaruit ze een gemeenschappelijke ontwikkeling naar voren brengt.
 • Hoe verhouden Godsdienstwetenschappen en Missiologie zich elkaar?

  Godsdienstwetenschappen zoeken een objectieve beschrijving te geven. Missiologie zoekt de ander te begrijpen om de eigen belangrijke waarden aan de ander bekend te maken
 • Noem vier visies waarop godsdienstwetenschappen en missiologie zich tot elkaar verhouden.

  1. GW is een wetenschappelijk onderbouwing bij de missiologie
  2. GW is een hulpwetenschap bij missiologie, omdat deze laatste de bijbelse norm tot zendingbedrijven geeft.
  3. GW is louter objectief en rekent niet met het werk van de Heilige Geest
  4. Het zijn disciplines die elkaar ondersteunen en wederzijds beïnvloeden.
 • 2 Godsdienstwetenschappelijke concepten

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke namen uit de 19e eeuw kunnen genoemd worden bij de ontwikkelingen van de evolutionistische verklaringen van het ontstaan van godsdiensten?

  Edward Tyler, Lewis Morgan, James Frazer

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart