Samenvatting: Biblical Exegesis A Beginner's Handbook | 9780804200318 | John Haralson Hayes

Samenvatting: Biblical Exegesis A Beginner's Handbook | 9780804200318 | John Haralson Hayes Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Biblical Exegesis A Beginner's Handbook | 9780804200318 | John Haralson Hayes

 • 1 Introducing Exegesis

 • Wat is de moeilijkheid van het interpreteren van de wijde uiteenlopende vormen van tekst en communicatie?

  1. De gemeenschappelijkheid van ervaring en taal tussen spreker en luisteraar
  2. Het technische niveau van de tekst
 • 1.2.1 Third party perspective

 • Welke gezichtspunten moet de derde partij innemen bij het bestuderen van een tekst?

  De positie en achtergronden van de zender
  De positie en achtergronden van de ontvanger
  Dan: analyse van de boodschap
 • 1.2.2 Communication in a different language

 • Op welke twee niveaus kan een tekst in een andere taal bestudeerd worden?

  Eerste niveau: bestudering van de tekst in de originele taal
  Tweede niveau: bestudering van een vertaalde tekst
 • 1.2.3 The cultural Gap

 • Wat wordt bedoeld het de culturele kloof?

  Taal veronderstelt een gezamenlijk cultureel verstaan en daar hebben de culturele buitenstaanders meestal geen idee van.
 • 1.3 The bible and exegesis

 • Welke zeven elementen hebben betrekking op de exegese van de bijbel?

  1. De bijbel is geschreven voor mensen in de oudheid
  2. Het is in klassieke talen geschreven
  3. We zijn gescheiden door een enorme culturele kloof
  4. De bijbel is millennia terug geschreven en ontstaan over een periode van 1.200 jaar
  5.  Collectief schrijverschap en historische groei van de tekst
  6. Alle teksten zijn kopieën, er is geen eerste handschrift.
  7. De bijbel is een heilig boek, en dat is positief omdat er daardoor jarenlang exegetische studie is gedaan, maar negatief omdat de bijbel in verschillende (uitlegkundige) tradities staat.
 • 2 Textual critisism: The quest for the Original Wording

 • Welke kerkvader kan genoemd worden als de eerste tekstkritische theoloog en wat stelde hij samen?

  Origenes, 185-254 plaatste zes edities naast elkaar (Hexapla) en vergelijk de verschillen. Helaas zijn slechts enkele gedeelten van de Hexapla bewaard.
 • Wie was Robert Estienne?

  Hij publiceerde het eerste geprinte NT met varianten in het jaar 1550. Erasmus daarentegen publiceerde alleen een lopende tekst van het Griekse NT.
 • 2.1 Discovering Textual Variants

 • Noem twee bekende voorbeelden van tekstuele varianten

  Handelingen 8 vers 37 waar de moorman een belijdenis uitspreekt. Dit gedeelte wordt in veel handschriften gemist.
  De toevoeging in 1 Johannes 5 vers 7  met een expliciete verwijzing naar de Drie-eenheid.
 • 2.2 How Biblical Texts Were Preserved and Transmitted

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Zijn er originele handschriften bewaard?

  Nee, er is geen enkel oorspronkelijk handschrift uit eerste of tweede hand bewaard. De oudste handschriften dateren uit de derde eeuw v Chr (OT) of begin 2e eeuw na Chr (NT).
 • Wat zijn de vroegste vertalingen?

  De Septuaginta, de syrische vertaling (eerst OT, later NT), latijn en lokale vertalingen, zoals koptisch

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart