Samenvatting: Cultuurwetenschappelijke Vaardigheden Vademecum. Vademecum | 9789035816046 | J M E Worms, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Cultuurwetenschappelijke vaardigheden vademecum. Vademecum | 9789035816046 | J. M. E. Worms; N.P.J.M. Baas; Leonard Hendrik Maria Wessels

 • 0 Inleiding tot de cursus

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat beoogt de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1, de studenten bij te brengen? 

  Kennis, inzicht en vaardigheden die noodzakelijk zijn om op een academisch niveau binnen het cultuurwetenschappelijk domein te gaan functioneren. 
 • 0.1 Waarom deze cursus?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaat het om bij de beheersing van bepaalde essentiële vaardigheden?

  Om de competenties die de student in de cultuurwetenschappen in staat stellen wetenschappelijke kennis en inzicht met vrucht toe te passen. 
 • 0.2 Cursusmateriaal

 • Welke onderwijsmiddelen behoren bij de cursus? 

  1. De studiehandleiding Cultuurwetenschappelijke vaardigheden
  2. Het Vademecum Cultuurwetenschappelijke vaardigheden
  3. De Dossiermap Cultuurwetenschappelijke vaardigheden. 
 • 0.3 Doelstelling en leerdoelen

 • Wat is het algemene doel van de cursus? 

  Dat de student een aantal centrale cultuurwetenschappelijke vaardigheden op inleidend niveau leert beheersen. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Kennis?

  De student:
  - heeft kennis van de inrichting, systematiek en opzet van belangrijke bibliotheken, archieven en musea
  - heeft op basaal niveau kennis van de meest voorkomende onderzoeksmethoden en van de wetenschapstheoretische betekenis van een aantal begrippen die binnen de cultuurwetenschappen bij het verrichten va onderzoek een rol spelen. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Inzicht? 

  De student: 
  - heeft voldoende inzicht om een adequate probleemstelling en een beknopt onderzoeksvoorstel te analyseren
  - heeft inzicht in de verschillende typen bronnen (zowel geschreven als neit-geschreven) voor cultuurwetenschappelijk onderzoek. 
 • Wat zijn de leerdoelen op het gebied van Vaardigheden? 

  De student: 
  - kan de weg vinden in de voornaamste bibliografische, archivale en museale bronnen
  - heeft voldoende vaardigheid op bibliografisch en heuristisch terrein en is in staat deze toe te passen in achtereenvolgens een bibliotheek, een archief en een museum, onder gebruikmaking van de juiste methoden 
  - is in staat typografische vormschriften met betrekking tot literatuur, bronnen en noten op de voorgeschreven wijze toe te passen.
 • 0.4.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat komt aan de orde in de Dossiermap?

  Het reflecteren op een cultuurwetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van zoekopdrachten in een bibliotheek, in een archief en in een museum. 
 • 0.4.3 Het Vademecum

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat in het vijfde hoofdstuk centraal? 

  Het museum. De diverse functie die een museum kan hebben worden besproken.
 • 0.4.4 De Dossiermap

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.4.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit welke onderdelen bestaat de Dossiermap? 

  Dossier 1: reflectie op cultuurwetenschappelijk onderzoek.
  Dossier 2: bibliotheekopdracht.
  Dossier 3: archiefopdracht
  Dossier 4: museumopdracht. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart