Trailer - goddelijke orde

7 belangrijke vragen over Trailer - goddelijke orde

Waar komt de term "monnikenwerk" vandaan?

Rond de twaalfde eeuw bestaat de boekdruk kunst nog niet, boeken kunnen dus alleen worden overgeschreven. Het kost veel precies werk en geduld om boeken als bijbels over te schrijven en te illustreren. Monniken zijn de personen die die werk doen en daar komt dus de term "monnikenwerk"vandaan.

Aan welke dingen is de Romaanse stijl te herkennen?

Aan het gebruik van rondbogen en tongewelven. Ook de zware pijlers en de dikke muren zijn een kenmerk.

Wat is een kenmerk van het gregoriaans.

De eenstemmige gezongen melodieën die niet aan een maat of ritme zijn gebonden.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waar is het beeldhouwwerk "het laatste oordeel" te vinden?

Boven de ingang van romaanse kerken.

Wat maakt het mogelijk dat er van die hoge kerken en torens gebouwd konden worden?

De ingewikkelde spitsboogconstructies.

Waarom konden bij de gotische kathedralen grote gebrandschilderde ramen in de muren zitten en bij de romaanse kerken niet?

Bij de Romaanse kerken werd het dak gedragen door dikke zware muren, als ze hier grote ramen in zouden plaatsen zouden de muren het dak niet kunnen houden. Het dak van een kathedraal werd gedragen door boogconstructies en steunde het dak niet voor 100% op de muren, hierdoor konden ze grote ramen in de muren plaatsen.

Op welke manier kwam het toneel op straat?

Doordat liturgisch drama steeds populairder word verandert de kerk in een theater inclusief decorstukken. Wanneer het steeds groter wordt beslissen ze de religieuze spelen buiten de kerk te organiseren --> Het mirakelspel

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo