De Nederlandse Opstand (1555 - 1588) - Opstand in de Nederlanden

8 belangrijke vragen over De Nederlandse Opstand (1555 - 1588) - Opstand in de Nederlanden

Waarom was men ontevreden over de manier van besturen van Margaretha van Parma?

De belastingen (werden verhoogd voor de vele oorlogen) 
de centralisatiepolitiek (gewesten verloren steeds meer autonomie)
en de strenge godsdienst politiek (vervolgingen van protestantse ketters door inquisitie)

In 1566 trokken honderden edelen naar Brussel en overhandigden ze aan Margaretha een smeekschrift. Wat was het doel van dit smeekschrift?

In het smeekschrift stond dat de rust in de Nederlanden alleen kon worden hersteld als de kettervervolgingen werden gematigd.

De calvinistische predikanten hielden Hagenpreken, wat zijn dat?

Calvinistische prediking voordat het calvinisme werd toegestaan
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom ontstond in 1566 de Beeldenstorm?

Doordat Calvinisten bij een kwamen om tegen het rooms-katholicisme in te gaan tijdens Hagenpreken. En die hagenpreken leidden tot de beeldenstorm: Het vernielen van beelden in katholieke kerken

Welke maatregelingen voerde Alva in, in de Nederlanden?

- De Raad van Beroerten: een speciale rechtbank die elfhonderd mensen liet executeren die schuldig waren aan de beeldenstorm.
- De tiende penning: Een centrale belasting, er moest 10%  belasting betaald worden in de handel op de roerende goederen.

Wanneer en wat was het begin van de Opstand?

Veel calvinisten (geuzen) waren naar Engeland gevlucht voor de strenge maatregelingen van Alva.
Onder leiding van Willem van Oranje werden er legertjes gevormd van geuzen en die vielen in 1568 de Nederlanden binnen: begin van de Opstand

Hoe reageerde Filips II op het feit dat Willem van Oranje en de geuzen de gewesten Holland en Zeeland in handen kregen? En hoe reageerden de soldaten?

De strijd in de Nederlanden kostte Filips II heel veel geld en omdat hij ook nog oorlog voerde in andere gebieden kon hij zijn soldaten niet meer betalen.
De soldaten weigerden nu om nog te vechten en daarop trokken ze naar Vlaanderen en Brabant om daar te plunderen.

De gewesten probeerden samen een oplossing te vinden voor de burgeroorlog en de godsdienstige tegenstellingen. Welke oplossing werd er bedacht?

Een vredesakkoord: De pacificatie van Gent.
Dit was een vredesakkoord tussen de opstandige gewesten Holland en Zeeland en de rest van de Nederlanden. Ze spraken in dit akkoord af dat:
- De Spaanse troepen verjaagd moesten worden
- Holland en Zeeland protestants waren, en de rest van de gewesten katholiek

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo