Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: De Rijksoverheid - Staats/bestuursrecht En Materieel Strafrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De rijksoverheid - staats/bestuursrecht en materieel strafrecht

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Benadering van het begrip staat

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat heeft Machiavelli betekent voor de maatschappij?

  De Italiaanse filosoof introduceerde als 1e ideeën over de moderne gecentraliseerde staat, waarbij hij de kerk en staat van elkaar scheidde.
 • Welke vooronderstelling hebben we in het heden voor elke staatsleer?

  Gelijkwaardigheid;
  Elke burger is gelijkwaardig en heeft recht op gelijke invloed op het staatsbestuur.
 • 1.2 Verdeling van de staatsmacht over verschillende organen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk middel is bedacht om het risico van de altijd dreigende dictatuur te voorkomen?

  Het verdelen van het gezag over verschillende organen-mensen, zodat zij elkaar nodig hebben, in evenwicht zijn en rekening met elkaar dienen te houden;
  Het checks and balance systeem.
 • Wat houdt de trias politicas in?

  Scheiding van de 3 machten ter voorkoming van machtsmisbruik:
  1. De koning(regering) - uitvoerende macht/bestuurlijke macht
  2. Het parlement - wetgevende macht
  3. De rechterlijke macht
 • Hoe is de verdeling van de machten in het huidige NL staatsrecht?

  Er is nog wel sprake van de trias politicas maar de lijnen zijn wel wat vervaagd.  Regering en parlement werken vooral samen en controleren elkaar.
 • 1.3 Grondregels van een democratische staatsorganisatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is de grondregel van het legaliteitsbeginsel van toepassing op het democratische bestuur?

  Wanneer er sprake is van maatregelen opgelegd door een rechter of executive dwang voor de burger en lagere overheden met zich meebrengen moet er sprake zijn van een grondslag in de wet.
 • 1.4 Democratie, rechtsstaat en historische ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke waarborgen zijn ontwikkeld tegen machtsmisbruik door staatsorganen? (4)

  1. Individuen en particulieren instellingen komen een staatsvrije sfeer toe: Grondrechten worden gerespecteerd en minderheden beschermd tegen tirannieke meerderheid.
  2. Optreden door staatsorgaan die bezwarend is voor de burger moet berusten op bevoegdheid vanuit algemene regel.
   • bevorderen rechtszekerheid en gelijke behandeling in gelijke gevallen. 
  3. Regels betreft bevoegdheden van een staatsorgaan zijn opgesteld door een ander orgaan. 
  4. Eerlijke afweging van wederzijdse belangen:
   een onafhankelijke- onpartijdige rechter oordeelt over geschillen tussen burger en staat. 
 • Gekozen vertegenwoordigers kunnen niet altijd al de belangen van hun kiezers behartigen, in sommige gevallen komt het voor dat een groot aantal burgers ernstig bezwaar hebben tegen een besluit. Welke mogelijkheden zijn bedacht om de burger in deze gevallen meer stem te geven? (directe democratie)

  1. Referendum - volksstemming - advies
  2. Volksinitiatief - gezamenlijk recht om uitspraak te vragen over een bepaald overheidsbeleid. Met laatste woord voor kiezers.
  3. Burgerinitiatief- recht om uitspraak te vragen over een bepaald overheidsbeleid. Laatste woord bij vertegenwoordiger. 
 • 2 Bronnen van het Staatsrecht

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de bronnen van het NL staatsrecht?

  1. Grondwet
  2. Gewoonterechtelijke regels
  3. Ongeschreven recht
  4. Geschreven regelingen in vorm van wetten of Algemene maatregelen van Bestuur
  5. Internationaal recht
 • De vertrouwensregel is een voorbeeld van ongeschreven recht. Wat wordt hiermee bedoeld?

  De vertrouwensregel houdt in dat een minister (en desnoods het hele kabinet) moet aftreden bij gebleken vertrouwensverlies van het parlement. 
  Dit is een norm geworden waarvan niemand de geldigheid van betwist.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart