Samenvatting: Ethische Principes En Sociologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ethische principes en sociologie

 • 1 Ethische principes

 • 1.2 Oorsprong van de ethiek

 • Wie is de grondlegger van de Ethiek?

  Socrates (469 - 399 v.C.) 

  Hij ging op zoek naar de ethische wijsheid, waarbij hij uitging van een algemene waarheid en universele waarden. 

  Uitgangspunt: De mens handelt vanzelf juist als hij het juiste inzicht heeft.
 • 1.3 Onderverdeling van de ethiek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de praktische ethiek in? En de theoretische?

  Praktische Ethiek (Toegepaste Ethiek) richt zich op de actuele kwesties waar mensen in het dagelijks leven te maken krijgen
  • 1 persoon martelen voor 100 te redden
  • Descriptieve ethiek
  • normatieve ethiek
  • meta ethiek


  Theoretische ethiek richt zich op wat Ethisch juist is in het algemeen
 • Waarin is de praktische (toegepaste) ethiek in onderverdeeld?

  1. Descriptieve ethiek - beschrijvende ethiek 
   • brengt het morele veld in kaart, zonder standpunt in te nemen. 
  2. Normatieve ethiek - moraal filosofie
   • De normen en waarden in de samenleving, met standpunten
  3. meta-ethiek
   • richt zich op de taal die de ethiek gebruikt. 
 • 1.3.1 Teleologische ethiek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de teleologische ethiek?

  Gericht op het doel en minder op de handeling zelf.
  Als het doel wat iemand nastreeft goed is, dan zal de handeling die daar naar toe leid ook goed zijn.

  (doel heilig de middelen). Iemand martelen om 100 te redden mag.
 • Wat zijn de 3 hoofdstromingen van de teleologische ethiek?

  1. Utilitarisme
   • Het algemeen belang moet zo goed mogelijk worden gediend -  gericht op algemeen nut
   • Een handeling is nuttig als het zoveel mogelijk mensen gelukkig maakt of het minste schaad. 
  2. Hedonisme
   • Het hoogste goed is genot
   • De juiste keuze/handeling , is die het meeste (algemeen) genot geeft. 
  3. Aristotelisme
   1. gericht op algemeen geluk - Aristoteles
   2. Van belang dat de grootst mogelijk groep mensen het gelukkigste wordt. 
 • 1.3.2 Deontologische ethiek

 • Wat is de deontologische etiek?

  Dit draait om de plicht, de daad/handeling die iemand onderneemt en minder om het doel. 

  Iets wat slecht is, is altijd slecht ook al is het voor het goede doel. (doel heiligt niet de middelen.)  Iemand martelen om 100 te redden mag niet.
 • 1.4.1 Menselijk handelen - Poiesis en praxi

 • De ethiek van Aristoteles gaat over goed handelen. In welke 2 types handelen maakt hij onderscheid?

  • Poiesis
   • Het gaat niet om het handelen zelf, maar om het buiten de handeling liggende doel. Zodra het resultaat er is , stopt het handelen (kuilgraven). 
  • Praxis
   • Handelen om het handelen, het doel is de handeling zelf. 
    (wandelen/muziek maken). Eventueel met extra doel (gezond worden).
 • Om welke handeling gaat het bij Aristoteles?

  Om de praxis, hij vraagt zich af wat het hoogste doel is, wat het beste leven is dat een mens kan leiden. 
  Handelen op een manier om gelukkig te zijn. 

  Het gaat hierbij wel altijd om een doel - vandaar Teleologische ethiek
 • 1.4.2 Deugdenleer

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een (ethische) deugd? En wat maakt men een deugdzaam mens?

  Deugd:
  Een kwaliteit die van een mens een goed mens maakt. 

  Ethische deugd: Het aanpassen van het streefvermogen naar de rede in plaats van het aangename - Goed doen. 

  Deugdzaam mens: Diegene die de middenweg kiest en het aangename met het goede verenigd. - Dapper en gebruik van het verstand.
 • 1.5.1 De praktische rede

 • Wat wordt bedoeld met de praktische rede van Imanuel Kant?

  Hij wilde een algemene regel die als basis kon dienen voor het denken over wat goed is om te doen en wat niet. 
  Deze regel moest:
  • aan het menselijk verstand ontleend worden
  • voor iedereen geldig zijn en aanvaard worden
  • universeel en rationeel zijn   
  • Op iedere menselijke handeling van toepassing zijn en in iedere situatie gelden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart