Samenvatting: Lagere Overheden

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Lagere overheden

 • 1 De lagere overheden

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe zijn de lagere overheden in NL georganiseerd en waar zijn de wettelijke bepalingen hiervoor geregeld?

  Provincies - gemeenten - waterschappen.
  Regels in de Grondwet, Algemene bestuur wet, provinciewet, gemeentewet en Waterschapswet.
 • Wat wordt er bedoelt met Nederland is een gedecentraliseerde eenheidstaat?

  Wij hebben een overheid die in meerdere lagen is verdeeld; 1 centrale grote overheid, daaronder de lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen.) Taken en bevoegdheden zijn verdeeld over deze lagen; decentralisatie.
 • 1.1 Lagere overheden

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Art 61 provinciewet en art 61 gemeentewet bepalen dat een commissaris van de koning en een burgemeester bij koninklijk besluit worden benoemd. Welk orgaan neemt dat Koninklijk besluit en wie benoemt dus feitelijk een commissaris van de koning en een burgemeester?

  Dit is de regering, die bestaat uit de koning en de ministers welke dus hen feitelijk gezamenlijk benoemen.
 • Leg uit waarom de term "lagere overheid" een verzamelbegrip is

  De lagere overheid bestaat namelijk uit meerdere (lagere) overheden:
  Regionale overheden (provincies)
  Lokale overheden (gemeentes)
  Waterschappen
 • Wie vormen de regionale overheid?

  De 12 provincies van Nederland
 • Wie vormen de lokale overheid?

  De gemeenten (393) en waterschappen (22) van Nederland.
 • Wat is de oplossing voor dusdanige grote steden (gemeenten) voor de uitvoering van hun bevoegdheden?

  De gemeente is dan verdeeld in stadsdelen welke allen ook een raad, voorzitter en wethouders hebben met beperkte verantwoordelijkheden en taken.
 • 1.1.3 Autonomie en medebewind

 • Licht de begrippen autonomie en medebewind toe.

  • Autonomie = zelfstandige bevoegdheid
   • Art 145 Prov. Wet en 149 gem. Wet: 
   • De organen mogen zelf bepalen hoe bepaalde taken worden uitgevoerd, vinden vorm in Algemene plaatselijke verordeningen (APV). 
    • geen smeulende voorwerpen laten vallen
  • Medebewind = verplichte samenwerking met hogere orgaan
   • De organen zijn verplicht om een bepaalde regels/beleid op te stellen.
 • 1.1.5 Attributie, Delegatie en Mandaat

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is attributie en aan welke terminologie herkent men dit?

  Art 10:22 Awb
  Het toekennen van een nog niet bestaande bevoegdheid aan het bestuur / orgaan van de overheid, te herkennen aan de woorden "bij of krachtens wet" of "wet regelt".
 • Wat is delegatie en aan welke terminologie is dit te herkennen?

  Art 10:13 Awb:
  Het overdragen van een al bestaande bevoegdheid tot het nemen van beslissingen door een overheidsbestuur, dat krachtens attributie bevoegd is, aan een ander om het onder eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen.  
  Te herkennen aan: bij Amvb of krachtens Amvb of regelen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Lagere Overheden