Technisch lezen en spellen - Diagnostiek van lees- en spellingproblemen - begeleidingsgerichte diagnostiek

8 belangrijke vragen over Technisch lezen en spellen - Diagnostiek van lees- en spellingproblemen - begeleidingsgerichte diagnostiek

Wat is het doel van de begeleidingsgerichte diagnostiek?

Aanwijzingen krijgen voor de hulpverlening die bij lees- en spellingproblemen geboden moet worden.

Waar bestaat de analyse op taakniveau uit? 5 onderdelen

 1. Analyse van de probleem- en hulpgeschiedenis
 2. niveaubepaling
 3. profielanalyse
 4. foutenclassificatie
 5. foutenanalyse

Wat wordt er in de profielanalyse van de analyse op taakniveau bekeken?

Weke deelvaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe worden de fouten verdeeld in de foutenanalyse van de analyse op taakniveau?

 • Basisfouten (klankzuivere woorden of woorddelen)
 • regelfouten (fouten gebruik spelling/leesregels
 • keuzetekenfouten (ei/ij enz. C bij lezen)
 • weetwoordfouten (leenwoorden)

Er moet onderzoek gedaan worden de onderwijsbelemmeringen, waar kijk je dan naar?

Je kijkt naar problemen met andere vakken, frustratie en schoolse kwalificaties die gehaald kunnen worden met de ontwikkelingsmogelijkheden.

Waar wordt bij de pedagogische vraag analyse naar gekeken?

Welke opvoeidings- en onderwijsaanpak past bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van dit kind. En de combi met andere ontwikkelingsstoornissen.

Welke 4 analyses worden er gedaan in de begeleidingsgerichte diagnostiek?

 1. Analyse op taakniveau
 2. onderzoek naar onderwijsbelemmeringen
 3. analyse pedagogische vraag
 4. onderzoek naar algemene cognitieve processen en comorbiditeit.

Wat kan uit een onderzoek naar algemene cognitieve processen en comorbiditeit komen?

Nou, vaak niet veel waar je ook echt wat mee kan.
het biedt inzicht in de factoren die belemmerend dan wel bevorderend zijn, vaak.  en eventuele comorbiditeit.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo