De hellenistische tijd - Alexander de Grote

3 belangrijke vragen over De hellenistische tijd - Alexander de Grote

Waarom zette Alexander zijn opmars na de nederlaag van Porus niet voort?

Zijn leger (m.n. het Macedonische deel) weigerde hem verder te volgen.

Welke tegenstelling over de toekomst van het rijk ontstond snel na de dood van Alexander?

De vraag was of het rijk als één geheel bijeen moest blijven of dat verschillende generaals een eigen gebied gingen besturen (opdeling van Alexanders rijk).

1. Waaruit blijkt dat er na de dood van Alexander een einde kwam aan de Atheense democratie?
2. Was de Atheense democratie nu definitief afgeschaft?

  1. Nadat na de dood van Alexander de Atheners in opstand waren gekomen tegen het Macedonische gezag, beperkten de Macedoniërs het burgerrecht sterk. Dit werd voorbehouden aan mensen met een bepaalde hoeveelheid bezit. Het gelijkheidsbeginsel verdween dus.
  2. Nee, de Atheense democratie werd in 307 v. Chr hersteld

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo