De hellenistische tijd

7 belangrijke vragen over De hellenistische tijd

Wat waren de plannen van Philippus van Macedonië?

Philippus wilde de Grieken in een politiek verband samenbrengen om vervolgens op te trekken tegen het Perzische rijk. Waarschijnlijk wilde hij in een dergelijke veldtocht Klein-Azië veroveren.

Waarom werd Alexander de Grote in Egypte met open armen ontvangen?

De Egyptenaren zagen in hem de bevrijder van de Perzische bezetting.

Wat was het belang van Alexanders bezoek aan het orakel van Amon in Egypte?

Hij werd door de priesters begroet als de zoon van Amon. De Grieken stelden Amon gelijk aan hun god Zeus. Derhalve beschouwde Alexander zich (vanaf dat moment) als zoon van Amon-Zeus en liet hij zich voorstaan op zijn goddelijke afkomst.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Antiochus IV Epiphanes

Koning van het Seleucidische rijk (175-164). Veroverde tijdelijk Egypte (169-8 v.Chr.), maar moest op last van de Romeinen terug. Onder zijn bewind was de opstand in Judea.

Hoe ontstond de Hellenistische periode?

Door de veroveringen van Alexander de Grote in een Perzisch rijk, kwam zowel de Griekse als de oud-Oosterse geschiedenis in een nieuwe fase, de hellenistische tijd (330-30 v.chr).

In de tweede en eerste eeuw v.chr. gingen de Grieks-Macedonische rijken stuk voor stuk verloren en kwamen ze in handen van het Romeinse en het Parthische rijk.

Definieer 'Hellenisme" en leg uit wat het boek daarover schrijft

Het overbrengen van Griekse cultuur naar andere gebieden waardoor een mengeling ontstaat met inheems culturen. De Blois is het daar niet mee eens. Overnemen van Griekse cultuur gebeurde slechts op kleine schaal. Grieks als taal werd alleen in Alexandrië en Klein-Azie overgenomen.

Werd de Griekse cultuur verspreid in het Nabije Oosten onder Alexander de Grote?

Niet heel het Nabije Oosten werd vergriekst, slechts de elite van de grote steden nam het ene of andere over.

Bijna nergens behalve Klein-Azië en grote steden in als Alexandrië werd Grieks de gewone spreektaal.

Het hellenisme is ook geen mix van Griekse en oriëntaalse elementen.

Een Griekse cultuur kwam in een nieuwe fase en het heeft daarbij enkele elementen aan het Oosten ontleent. Daarnaast waren er ook diverse oriëntaalse culturen, die in wisselende mate de Griekse culturen op zich namen. Soms zie je hybride  vormen van kunst (figuur 11.5).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo