De hellenistische tijd - Van Alexander de Grote tot de Romeinse bezetting

4 belangrijke vragen over De hellenistische tijd - Van Alexander de Grote tot de Romeinse bezetting

Wat is het essentiële verschil tussen de nieuwe bonden en de Delisch-Attische Zeebond en de Peloponnesische Bond?

Niet één polis had de leiding zoals dat in het geval van Delisch-Attische Bond (Athene) en de Peloponnesische Bond (Sparta) wel was.

Waarin verschilden de nieuw gestichte polis door Seleuciden van de oorspronkelijke steden in dit gebied?

Dit waren 'Griekse' steden. Zij kregen een uitzonderlijke positie want mochten eigen bestuur met een raad en volksvergadering. Elke stad had eigen grondgebied dat bewerkt werd door onafhankelijke boeren.

Waarom is de opleving onder Antiochus III de Grote het eigenlijke begin van het verval van de Seleuciden?

Net als zijn voorgangers Darius, Xerxes en Seleucus I overspeelde hij zijn hand door te willen ingrijpen in Griekenland. Onder druk van de Romeinen moest hij delen van zijn rijk afstaan. Dit was het begin van het verval.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waardoor was het Seleuciden Rijk zwakker dan het Egyptische rijk onder de Ptolemaeus dynastie?

Onder de Ptolemeïsche vorsten was het een welvarend goed georganiseerd en bestuurd rijk. Het Seleucidische rijk bestond echter uit vele culturen en volkeren waardoor het instabieler was. Daarnaast was het ook veel toegankelijker en dus kwetsbaarder voor invallen van buiten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo